Skip to main content

Bilten eNatura2000, št. 81/januar 2008

SLOVENIJA

Slovenija v evropskem vrhu tudi po poznavanju Nature 2000

Slovenija je glede na delež ozemlja, ki je v območjih Nature 2000, v samem evropskem vrhu. Najnovejši podatki pa kažejo, da je tudi poznavanje Nature 2000 pri nas izjemno visoko – Slovenija se je uvrstila na tretje mesto. Kar 20 odstotkov vprašanih v raziskavi na ravni EU pravi, da vedo kaj pomeni Natura 2000. Več.

Razpis LIFE+ zaključen

Razpis za zbiranje projektnih predlogov za sofinanciranje iz finančnega sklada LIFE+ je bil na nacionalni ravni zaključen 30.11.2007. Ministrstvo za okolje in prostor je Evropski komisiji osem projektnih predlogov s področja Narava in biotska raznovrstnost,. Dobitnike sredstev bo komisija obvestila predvidoma sredi oktobra. Naslednji razpis bo objavljen konec julija 2008. Več.

Obsežna komunikacija z deležniki v kmetijstvu

Zavod za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sta se v komunikacijo Nature 2000 vključevala tudi v letu 2007. Informiranje lastnikov kmetijskih zemljišč o območjih Natura 2000 in izvajanju ukrepov kmetijske politike na teh območjih so postali sestavni del dela kmetijsko-gozdarskih zavodov. Organizirali so tudi več tematskih predavanj, okroglih miz, sodelovali so z mediji. Več.

Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi

Zaključujejo s prvo  od šestih aktivnosti – Oblikovanje integralnih turističnih produktov, katerih ogrodje je naravna dediščina Posavja. S strokovnimi sodelavci Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za gozdove Slovenije so pripravili nabor najbolj zanimivih naravnih vrednot, - med njimi tudi več območij Nature 2000 -  pri tem pa upoštevali tudi varstveni vidik in dostopnost. Pri nadaljnjih aktivnostih bo poudarek na trženju in izobraževanju. Več.

Naravovarstvena zveza Smrekovec izdala letak Ukrepaj zdaj!

Kljub temu, da je Smrekovško pogorje del omrežja Nature 2000, se vrednost njegovega naravnega okolja nezadržno zmanjšuje. Obiskovalci in domačini vse pogosteje opažajo nevarna srečanja pohodnikov s hitrimi vozniki motornih sani, kros motorjev in štrikolesnikov, uničevanje gozdnih vlak, povzročanje hrupa v občutljivem naravnem okolju, motenje miru ljudem in živalim. Zato so pri zvezi izdali letak z naslovom Ukrepaj zdaj! Predstavili ga bodo na tiskovni konferenci v Šoštanju, 24.1.2007. Več.

Predbožična akcija uspešna

Akcija Notranjskega regijskega parka ''Izberi si božično drevo in pomagaj ohraniti prehodno barje Dujce na Cerkniškem jezeru''je bila zelo uspešna. Že v zgodnjih dopoldanskih urah se je navkljub temperaturam, ki so segale krepko pod ledišče, zbralo skoraj sto udeležencev. Ti so pomagali odstranjevati smrečice in borovce iz zamrznjenih barjanskih tal. Podarili so prek sto petdeset božičnih drevesc. Vsa so bila opremlja s simbolnim sporočilom o skupnem prizadevanju za ohranjanje prehodnega barja Dujce. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Seznam območij Natura 2000 celinske regije objavljeni v evropskem Uradnem listu

Evropska komisija je v letu 2007 potrdila več seznamov območij Natura 2000, med njimi tudi vse slovenske predloge območij v celinski biogeografski regiji. Odločitev (Decission)  o tem je Komisija objavila 15. januarja v Uradnem listu EU. Alpska lista naj bi bila potrjena v kratkem. Več.

Dva nova ambasadorja Nature 2000 iz Slovenije

Med ambasadorje Nature 2000 sta uvrščena tudi Špela Habič in Dušan Klenovšek. Predstavili so tudi nekaj novih primerov upravljanja območij: Dobrava-Jovsi, Javorniki-Snežnik, Kozjanski park in Radensko polje. Več o projektu.

Evropska konferenca o invazivnih tujerodnih vrstah

V Madridu je bila 15. in 16. januarja Evropska konferenca o invazivnih tujerodnih vrstah, saj te na globalni ravni veljajo za eno od vodilnih groženj pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Udeležence je nagovoril minister za okolje in prostor Janez Podobnik, ki je posebej izpostavil kompleksnost problematike invazivnih tujerodnih vrst in potrebo po sodelovanju med različnimi sektorji pri njenem reševanju. Več.


BRANJE

Kaj se dogaja z Naturo 2000

oktobrski številki revije Glas občin, ki jo izdaja Združenje občin Slovenije, je izšel članek Petra Skoberneta: Kaj se dogaja z Naturo 2000?

Nova številka biltena Natura 2000

Številka Nature 2000 št. 23 je skoraj v celoti posvečena ogroženim rastlinam in izzivom njihovega ohranjanja. Bilten izdaja Evropska komisija.

Nove smernice za obe direktivi

Institute for European Environmental Policy (IEEP) je za Evropsko komisijo pripravil poročilo in smernice za izvajanje za 13. člena Direktive o pticah in 10. člena Direktive o habitatih: Guidance on the maintenance of landscape connectivity features of major importance for wild flora and fauna (pdf, 166 strani).

Ozaveščenost javnosti in učinkovitost politik: primer tujerodnih vrst

Raziskovalci ugotavljajo, da je potrebno pri določanju politik za nadzor in odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst potrebno upoštevati tudi socio-demografske dejavnike. Več.

Odnos Evropejcev do izgube biotske raznovrstnosti

Na predlog direktorata okolje Evropske komisije je organizacija Gallup med prebivalci EU izvedla obširno raziskavo o odnosu do biotske raznovrstnosti in njenega izgubljanja. Poročilo.

Novi pripomočki za komunikacijo

Evropska komisija izdaja gradiva, ki pomagajo pri komunikaciji v sklopu projektov. Dve novi sta posvečeni plakatom ter lokalnemu radiu in televiziji. Vseh 13 doslej izdanih gradiv je dostopnih na spletu.

Svet ptic 04/07

V njej predstavljajo Januarsko štetje vodnih ptic 2008,  Sredozemski akcijski načrt za varstvo morskih in obalnih ptic, pestrost ptic na kraških pašnikih. Tu sta tudi članka Velike zveri na območju Volovje rebri in Gobe Krakovskega gozda.

Spletni portal tujerodnih invazivnih vrst

Informacije o tujerodnih invazivnih vrstah in njihovih učinkih so zbrane na portalu DAISIE, ki je nastal v okviru raziskovalnega projekta iz 6. okvirnega programa Evropske komisije. Med njimi boste našli tudi 100 najhujših.

Zgibanka in spletna stran o velikih zvereh

Evropska komisija je izdala zgibanko, ki prikazuje območje razširjenosti volka, medveda in risa ter rosomaha. Pojasnjuje tudi ozadje pristopa k upravljanju z velikimi zvermi na populacijski ravni. Spletna stran pa daje sveže informacije o razporeditvi, stanju, populacijskih trendih in načinih upravljanja velikih zveri.

Nagrajen francoski film o varstvu netopirjev

Na spletu si lahko ogledate film, ki je nastal v okviru LIFE projekta, in prejel nagrado na mednarodnem festivalu ornitološkega filma.

NAPOVEDNIK

23. januar: mednarodna konferenca o invazivnih vrstah in projektu DAISIE / Biological invasions in Europe and the DAISIE initiative - current threats and future perspectives, Portorož, Slovenija. Program.

24. januar: tiskovna konferenca Naravovarstvene zveze Smrekovec, Šoštanj. Več.

3. februar: pohod ob Muri ob Dnevu mokrišč. Organizator: Društvo Tabrih s soorganizatorji.

4-5 februar: seminar Natura 2000, Pariz, Francija. Organizira: Ministrstvo za ekologijo in trajnostni razvoj / Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.

4-6 februar: Srečanje direktorjev za naravo EU / Nature Directors Meeting, Bled/Brdo. Organizira: Ministrstvo za okolje in prostor. Kontaktna oseba: Breda.Ogorelec@gov.si.

4-9 februar: 3. svetovni kongres o biosfernih rezervatih / UNESCO Biosphere Reserves for Sustainable Development. Madrid. Organizirata: Špansko ministrstvo za okolje, UNESCO. Več

11-12 februar: mednarodna konferenca Gozd in les – zelene poslovne priložnosti, Ljubljana. Organizira: Inštitut za trajnostni razvoj. Program in prijavnica.

13. februar: predavanje Pomen čiste vode za Radensko polje, predava Alexis Zrimec, Grajski vrt Boštanj. Več.

19-22. februar: zaključna konferenca Mreža živih jezer Vzhodne Evrope / Living Lakes Eastern Europe Network, Tartu, Estonija.

25-28. februar: 2. mednarodna konferenca Zdravje in biotska raznovrstnost / Health and Biodiversity, Galway, Irska.

19-30. maj: 9. konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Bonn, Nemčija. Organizira: Sekretariat Konvencije. Dokumenti.

10-11. junij: Evropska konferenca o smernicah za upravljalske načrte za velike zveri na populacijski ravni / European Conference on Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores, Postojna. Organizatorji: Evropska komisija, Evropska pobuda za ohranjanje velikih zveri (LCIE), Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije.

18-22. september: šesta evropska konferenca o ekološki obnovi / 6th European Conference on Ecological restoration "Towards a sustainable future for European ecosystems - Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species", Ghent. Organizator: Institute for Nature & Forest research INBO idr.

NARAVA NA KRATKO

Prvi dogodek s področja narave v okviru predsedovanja EU

Redno srečanje Evropske platforme za strategijo raziskovanja biotske raznovrstnosti (EPBRS - European Platform for Biodiversity Research Strategy) je potekalo od 16. do 18. januarja  na Brdu pri Kranju. Tema slovenskega srečanja so bile raziskovalne prednosti za ohranjanje ekosistemov celinskih voda (Voda za življenje). Poročilo (v angleškem jeziku).

Kopru soglasje za ureditve v območju Ureditvenega načrta za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok

Vlada Republike Slovenije je Mestni občini Koper izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Ureditvenega načrta za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok, postavila pa je dva predhodna pogoja. Več.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava