Natisni stran

Območja v Sloveniji

Uradni podatki o območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2016. Grafične prikaze območij si lahko ogledate na Naravovarstvenem atlasu Zavoda RS za varstvo narave, v zavihku Natura 2000. Standardni obrazci Natura 2000 za posamezno območje so objavljeni na Pregledovalniku Natura 2000 (Natura 2000 Viewer) Evropske okojske agencije, v angleškem jeziku.

NaturaNazivALPCEL
SI3000215MuraX
SI5000010MuraX
1Koda območja po Direktivi o pticah (SPA): SI5xxxxx, Koda območja po Habitatni direktivi (pSCI): SI3xxxxxx

 

 

Na vrh