Natisni stran

Habitatni tipi

Uradni podatki o habitatnih tipih v območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2013.


Na vrh