Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Kje na Krasu je kraški zmrzlikar

17.03.2017

Kraški zmrzlikar (Erannis ankeraria) je nočni metulj iz družine pedicev, ki se pojavlja izolirano v Sloveniji in Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem in Romuniji. V Sloveniji ga najdemo na območju Kraškega roba in na Podgorskem krasu. Za njegovo ohranjanje je določeno območje Natura 2000 Kras.

Življenjski prostor vrste so presvetljeni in toploljubni gozdovi puhastega hrasta in ekstenzivni pašniki z manjšimi sestoji hrasta. Odrasli osebki se pojavljajo v mesecu marcu, ponoči so aktivni, medtem, ko podnevi počivajo na deblih hrasta. Posebnost te vrste je, da imajo samice zakrnela krila in ne letajo. To pomeni, da je vrsta zelo slabo mobilna in je njena razširjenost omejena izključno na območje razmnoževanja. Osebki se pojavljajo v zelo majhnih gostotah.

(Foto: Rudi Verovnik)

Z vsakoletnim iskanjem odraslih osebkov v mesecu marcu želi Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS) pridobiti čim več podatkov o razširjenosti tega metulja in natančneje določiti razširjenost na Kraškem robu, kjer je bila vrsta v zadnjih letih opažena (poleg recentnih podatkov s Podgorskega krasa). Ugotovljene lokalitete prisotnosti so namreč ključne za varstvo te vrste in njeno dolgoročno preživetje.

Več:

  • območje Natura 2000 Kras

 

 


Nazaj

Na vrh