Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Slovenija doslej druga najuspešnejša država na razpisu LIFE 2016

03.04.2017

Slovenija se je odlično odrezala na razpisu LIFE 2016, saj je od 14 oddanih projektnih predlogov kar 7 uvrščenih v naslednjo fazo izbora, od tega 4 s področja ohranjanja narave.

V sklopu Narava in biotska raznovrstnost so to projekti: LIFE LYNX: Preventing the extinction of the Dinaric–SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation), prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije; LIFE STRŽEN: Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake, prijavitelj: Notranjski regijski park; LIFE for LASCA: Urgent measure to conserve nearly extinct Protochondrostoma genei, prijavitelj: Zavod za ribištvo Slovenije. V sklopu Okoljsko upravljanje in informacije pa je v nasledno fazo uvrščen LIFE NATURAVIVA: Biodiversity – Art of Life, prijavitelj: Nacionalni inštitut za biologijo. Več.


Nazaj

Na vrh