Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

LIFE NATURAPartnerjiZavod RS za varstvo narave

Zavod RS za varstvo narave

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je strokovna državna institucija. Ustanovljen je bil leta 1999, ko je v veljavo stopil Zakon o ohranjanju narave. Skladno s pooblastili, ki mu jih daje slovenska zakonodaja, skrbi za ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem.

Glavne aktivnosti zavoda:

 • zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih;
 • evidentiranje in vrednotenje delov narave;
 • upravljanje z bazami podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti;
 • spremljanje stanje ohranjenosti narave, biotske raznovrstnosti in stanja naravnih vrednot;
 • priprava naravovarstvenih smernic; 
 • podajanje strokovnih mnenj s področja ohranjanja narave; 
 • sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij,
 • upravljanje z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država (če je v aktu o zavarovanju tako določeno);
 • sodelovanje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave in 
  skrb za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave, ter druge naloge ki jih določa zakon o ohranjanju narave.

Zavod v projektu sodeluje kot partner. V okviru projekta bo pripravljen program upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji za novo finančno perspektivo 2014 – 2020. Zavod sodeluje v večini aktivnosti, ki jih vodi MKO in je nosilec pregleda izvajanja ukrepov in ciljev programa za obdobje 2007-2013 ter naloge določitve varstvenih ciljev programa za obdobje 2014 – 2020. Zavod bo pripravil osnutek Priloge 4.2 PUN2k 2014-2020, sodeloval pri izdelavi osnutka OPN2k 2014-2020 in pri izdelavi PAF (Priority Action Framework) za Slovenijo. V okviru projekta se bo Zavod kot strokovna pomoč MKO vključeval v strokovne skupine za izdelavo operativnih programov za naslednjo EU finančno perspektivo.

Drugi LIFE projekti zavoda:


Kontakti:
Zavod RS za varstvo narave
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
zrsvn.oe@remove-this.zrsvn.si
www.zrsvn.si,

 

 


Na vrh