Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Life+ Upravljanje

Life+ Upravljanje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020
SI Natura 2000 Upravljanje
(LIFE11 NAT/SI/880)

Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 2014-2020
SI Natura2000 Management
(LIFE11 NAT/SI/880)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cilj projekta je bila priprava Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije.

S projektom smo pripravili strokovno podlago, izvedli ustrezno usklajevanje z vsemi deležniki, tako da je bil predlog predpisa do največje mere usklajen in sprejet na Vladi. Program daje obvezna izhodišča za upravljanje območij Natura 2000 za finančno obdobje 2015-2020 in tudi podlago za pripravo prednostnega akcijskega okvirja, ki je osnova za financiranje območij Natura 2000 iz 8. člena Direktive o habitatih.

Nosilni partner: Ministrstvo za okolje in prostor.
Partnerji projekta: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
Trajanje projekta: od 20. avgusta 2012 do 30. junija 2015
Vrednost projekta: 1,706,914.00 €, sofinancira ga Evropska unija v deležu 50% (853,457.00 €).
Vodja projekta: Andrej Bibič andrej.bibic@remove-this.gov.si.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Več o projektu:

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Podobni projekti LIFE+ v drugih državah:

 

 

ENGLISH: Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 2014-2020 (SI Natura2000 Management)

 


Na vrh