Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Life+ UpravljanjePartnerjiInštitut za vode Republike Slovenije

Inštitut za vode Republike Slovenije

 

Inštitut za vode Republike Slovenije je specializirana strokovna organizacija za upravljanje s sladkovodnimi in morskimi viri. Posledično na podlagi raziskovalnega dela razpolaga s široko paleto okoljskih študij , ki med drugim služijo ocenitvi različnih tveganj na tarčnih področjih. IZVRS ima svoje korenine v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil ustanovljen Vodnogospodarski inštitut, tedanja osrednja slovenska ustanova na področju urejanja voda. Vodnogospodarski inštitut je združil tri institucije, in sicer Republiški odbor za vode, Pristaniški odbor Koper in Hidravlični laboratorij – le-ta od leta 1996 deluje kot samostojna institucija.

Glavne aktivnosti:

  • sodeluje pri pripravi zakonodaje in predpisov s področja varstva vodnih virov;
  • skrbi za konceptualno zasnovo preskrbe s čisto vodo, melioracijami, irigacijami, s postavitvijo lokacij za akumulacijska jezera, z mokrišči, rečno regulacijo;
  • oblikuje preventivne predloge za zaščito pred poplavami in erozijo;
  • skrbi, da so kosovni odpadki, odpadne vode in drugi odpadki primerno uničeni in ne kontaminirajo podtalnih voda.

Drugi LIFE projekti inštituta:

Kontakti:
Inštitut za vode Republike Slovenije
Hajdrihova cesta 28c, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 47 75 300 
http://www.izvrs.si/

Kontaktna oseba za LIFE+ projekt: igor.kovacic@remove-this.izvrs.si

 


Na vrh