Skip to main content

Medijska produkcija

Medijska produkcija: dobra oprema ali dobra zgodba?

Avtorica: Vesna Stanić, Zavod Štirna

 

Medijska produkcija je področje, ki združuje tehnološka, komunikološka in organizacijska znanja in veščine o produkciji vizualnih in avdio vsebin (fotografija, video in avdio posnetki). Z razvojem spletnih medijev in družabnih omrežij postaja medijska produkcija nepogrešljiv del vsakdana komunikatorjev.

Širok spekter medijske produkcije v strateškem komuniciranju vključuje:

 • produkcijo fotografij
 • avdio posnetke izjav govorcev
 • spletne avdio oddaje (ang. podcast) - zvočne datoteke, ki se neposredno naložijo na splet
 • video intervjuje
 • video reportaže (vlogi)
 • predstavitvene videe in filme
 • promocijske videe in filme
 • dokumentarne filme
 • spletne dogodke (predavanja, delavnice, okrogle mize)
 • spletne prenose v živo
 • animacije (gif)

Načrtovano in pristno ustvarjanje zanimivih zgodb

Hitro spreminjajoči digitalni svet praktično vsak dan prinaša novosti na področju medijske produkcije. Ne samo nove formate, temveč tudi kreativno snovanje vsebin, ki odražajo želena sporočila v jeziku deležnikov in na način, da pritegnejo njihovo pozornost. Oprema postaja vse bolj enostavna za uporabo in cenovno dostopna. Danes že pametni mobilni telefon omogoča enostavno medijsko produkcijo. Nikoli še doslej časovni dejavnik ni bil tako pomemben, kot je danes: tisti, ki prvi ustvari vsebino, četudi gre za enostavno produkcijo, je v veliki prednosti. 

Medijska produkcija na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok itd.) ima svoje zakonitosti, ki se v primerjavi s tradicionalnimi mediji (radio, televizija) spreminjajo s svetlobno hitrostjo. Delo predstavnikov za odnose z javnostmi, komunikatorjev in trženjsko-komunikacijskih strokovnjakov v organizacijah zahteva nova znanja, hitrejšo odzivnost pri pripravi širšega spektra formatov vsebin kot pred 5 ali 10 leti. Razvijajo se novi poklici - upravljavci družabnih omrežij, pri katerih je medijska produkcija temelj njihovega vsakdanjega dela.

Med mnogimi pomembnimi dejavniki medijskih vsebin za družabna omrežja izpostavljamo:

 • pristna oziroma avtentična vsebina
 • osebni pogled - obrazi organizacije
 • vpogled v ozadje

Proces medijske produkcije z zunanjimi izvajalci

Pri pripravi predstavitvenih videov, krajših reportažnih videov (3-5 min) ali video seriji v sam proces na različnih korakih vključujemo zunanje izvajalce, specialiste za medijsko produkcijo (produkcijska hiša, filmski studio ipd.). Od ideje ali potrebe po predstavitvenem filmu do izvedbe običajno preteče več mesecev intezivnega dela (odvisno od kompleksnosti projekta in razpoložljivosti različnih specialistov). Pri tem sodelujejo:

 • vodja projekta
 • scenarist
 • režiser
 • vodja produkcije
 • snemalci
 • asistenti snemalcev
 • grafični oblikovalci
 • montažerji
 • glasbeni aranžerji

Vsakokrat ko sodelujemo z zunanjimi izvajalci, je priprava izhodišč (ang. “brief”) ključnega pomena, da lahko zunanji izvajalci pripravijo ustrezne idejne zasnove. Pri nadaljnjem sodelovanju se dobra dnevna komunikacija in maksimalna prilagodljivost odraža v končnem izdelku. 

Načrtovano in učinkovito vodenje procesa medijske produkcije delimo v tri faze: predprodukcija, produkcija in postprodukcija. V prvi fazi predprodukcije načrtujemo celoten projekt medijske produkcije, kreiramo ideje, ki se zaključijo s pripravo scenarija, preverjamo njihovo izvedljivost glede na časovne okvirje in razpoložljiva sredstva. Realen in usklajen produkcijski načrt je končni izdelek predprodukcije. Še posebej če snemamo na prostem, je pomembno preverjanje dejanskega stanja na terenu in pridobivanje ustreznih dovoljenj za snemanje. 

V produkcijski fazi poteka dejansko snemanje skladno s produkcijskim načrtom. Čeprav se zdi, da je to najbolj všečen del produkcije, je zelo zahteven, saj je od te faze odvisno, kakšne posnetke bomo imeli na razpolago v postprodukciji. Hitra odzivnost in prilagajanje, iskanje alternativ in usklajevanje z vsemi vpletenimi so neizogibni ne glede na kompleksnost priprav.

V postprodukciji se produkcijska hiša zapre v pisarne z velikimi ekrani in še močnejšimi procesorji računalnikov, kjer poteka programska obdelava in montaža video posnetkov, glasbena oprema (pripovedovalec) skladno s scenarijem. Grafični oblikovalci pripravljajo grafično opremo (podnapisi, animacije, logotipi, uvodna in zaključna špica). Njihov končni izdelek je prvi pregled za naročnika. Skladno z dogovorom ima naročnik možnost ene ali več serij popravkov do zadnjega koraka projekta - priprave končnega izdelka v različnih formatih glede na medij objave (filmski format, “story” format, “Instagram” format itd.).

Aktivnosti po posameznih fazah medijske produkcije predstavitvenega videa

Predprodukcija:

 • opredelitev namena in ciljev, deležnikov in ključnih sporočil
 • idejna zasnova/koncept
 • opredelitev proračuna
 • časovnica projekta
 • časovnica produkcije (število snemalnih dni)
 • priprava scenarija
 • produkcijski načrt (skladno s scenarijem)
 • izbor snemalnih lokacij (terenski pregled lokacij)
 • izbor nastopajočih in sogovornikov 
 • izbor produkcijske ekipe (snemalna oprema - vrste kamer in osvetlitve, ozvočenje, kostumografija, scenografija, maska ipd.)
 • priprava dokumentacije za primer snemanja na lokacijah, ki potrebujejo posebno dovoljenje
 • soglasja nastopajočih (npr. v primeru mladoletnih oseb)

Produkcija:

 • snemanje na lokacijah (skladno s produkcijskim načrtom)
 • prilagoditve glede na aktualne razmere
 • snemanje glasbene podlage (v primeru, da se ne odločimo za odkup iz glasbenih knjižnic)
 • snemanje glasu pripovedovalca - sinhronizatorja

Postprodukcija:

 • urejanje posnetkov
 • izbor ustreznih posnetkov
 • prilagoditev barvnega sistema video posnetkov
 • produkcija video zgodbe (skladno s scenarijem)
 • izbor glasbene podlage iz glasbenih knjižnic
 • priprava podporne grafične opreme (uvodna in zaključna špica, logotipi, podnapisi, animacije)
 • montaža videa
 • pregled in uskladitev z naročnikom
 • priprava končne verzije v želenih formatih 
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava