Skip to main content

Pilotno območje Istra

Na skrajnem jugozahodu Slovenije nad slovensko-hrvaško mejo se razprostira mediteransko pilotno območje Istra, ki ga sestavlja gričevnato območje z ozkimi rečnimi dolinami in grapami ter vključuje dva naravna spomenika. Reka Dragonja je osrednja vodna žila, ki poplavlja okoliška zemljišča na celotnem pilotnem območju. Reka pomembno oblikuje floro in favno, ki sta ocenjeni kot neugodni zaradi zaraščanja travnikov, intenzivnega kmetijstva, novo nastalih vinogradov ter zaraščanja kalov in vnosa rib vanje.

Na tem območju so tradicionalno bogata suha travišča z metulji, suhi apnenčasti travniki pa predstavljajo ugodno rastišče za orhideje. Mnogi travniki v zaraščanju so bogati z brinom. Kali, ki so nekoč veljali za naravno zbirališče vode bodisi za prebivalce bodisi za živino, se danes zaraščajo in ogrožajo življenjski prostor dvoživk.

Slovenija je prav na tem pilotnem območju ena najbolj severnih točk naravnega življenjskega prostora ene največjih in nestrupenih kač, progastega goža, ki sodi med kritično ogrožene vrste.

Tehnični podatki:

  • Natura 2000 območje: Slovenska Istra, SI3000212 - Direktiva o habitatih
  • občini v Natura 2000 območju: Koper, Piran
  • velikost: 5.248,68 ha
  • število vrst: 16
  • število habitatnih tipov: 5
  • upravljavski načrti na območju: Gozdnogospodarski načrt za enoto Istra

Povezane novice

V maju smo v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji pričeli s posebno iskalno…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava