Skip to main content

Pilotno območje Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci

Na projektnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci se nahaja 27 zavarovanih območij: 21 naravnih spomenikov, 2 naravna rezervata in 4 krajinski parki. Gre za skrajni jugovzhodni del alpskega sveta, ki ima zelo pestro geološko in geomorfološko sestavo površja, ki ga predstavljajo gorske verige z vrhovi, ledeniške doline in planote, iglasti gozdovi, ruševje, apnenčasti podi, melišča, alpske trate in vegetacija skalnih razpok.

Na visoki nadmorski višini obeh območij najdemo zelo bogato floro in favno, med katerimi so pionirski gozdovi črnega bora ter pomembni deleži slovenskih populacij malega skovika, divjega petelina, ruševca in belke. Poleg tega na tem območju najdemo tudi planine z gorskimi ekstenzivno gojenimi travniki in pašniki, ki so tudi pomemben element ohranjanja populacije habitatnih tipov.

Zaradi različnih dejavnikov je tako v Kamniško-Savinjskih Alpah kot tudi na območju Grintovcev stanje nekaterih življenjskih okolij neugodno. To velja predvsem za poplavne gozdove z jelšo, alpske reke in njihovo vegetacijo z vrbo ter visokogorske travnike in za raka navadnega koščaka.

Tehnični podatki:

 • Natura 2000 območji:
  • Kamniško-Savinjske Alpe, SI 3000264, določeno po Direktivi o habitatih
  • Grintovci, SI5000024, določeno po Direktivi o pticah
 • občine v Natura 2000 območjih: Solčava, Jezersko, Preddvor, Črna na Koroškem, Luče, Kamnik, Slovenj Gradec, Ljubno, Mozirje, Ravne na Koroškem, Prevalje, Šoštanj, Mežica, Rečica ob Savinji, Cerklje na Gorenjskem
 • velikost: 
  • Kamniško-Savinjske Alpe: 14.568,10 ha
  • Grintovci: 31.958,35 ha
 • število vrst:
  • Kamniško-Savinjske Alpe: 8
  • Grintovci: 12
 • število habitatnih tipov:
  • Kamniško-Savinjske Alpe: 17
  • Grintovci: 0
 • upravljavski načrti na območju:
  • Kamniško-Savinjske Alpe: Gozdnogospodarski načrti za enote Jezersko, Kamnik, Kamniška Bistrica, Kokra in Solčava
  • Grintovci: Gozdnogospodarski načrti za enote Bele Vode, Črna – Smrekovec, Jezersko, Kamnik, Kamniška Bistrica, Kokra, Ljubno, Luče, Mežica, Nazarje, Plešivec, Ravne in Solčava

Povezane novice

Zavod za gozdove Slovenije, ki je eden od 15 partnerjev LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature…

V Sloveniji živi 10 vrst sov, med njimi za pet vrst (kozača, mali skovik, veliki skovik, koconogi čuk, velika uharica)…
Boč - gozd

Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije smo v letu 2019 v LIFE integriranem projektu za…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava