Skip to main content

Projekti Nature 2000

Datum od
Datum do

Širše območje Boča je zaradi pestrosti in množice naravnih vrednot zavarovano kot krajinski park. Zaznamujejo ga…

Namen projekta je priprava bioloških strokovnih podlag za upravljalske načrte in zasnova notranje conacije izbranih…

Namen projekta je zagotoviti dolgoročno ohranitev stanja vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 reke Drave ter…

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje…

Goričko je bilo dolga leta pozabljena pokrajina, slovenska zavest o Prekmurju se je ustavila ob Muri in rodovitni…

Prelepi gorički gozdovi pri Dobrovniku zakrivajo biser Bukovniško jezero. Na Goričkem ni naravnih stoječih voda, zato so…

Namen projekta je zagotoviti trajnosten razvoj širšega zavarovanega območja ribnika Vrbje, vzpostaviti tesno čezmejno…

Karavankam dajejo poseben pečat gozd z različnimi gozdni sestoji, gorski travniki in pašniki, senožeti ter skalna…

Nedaleč od Črne na Koroškem, v zgornji Mežiški dolini, leži ena najslikovitejših gorskih dolin v Sloveniji - dolina…

Projekt "Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek", za katerega je Mestna občina Ptuj večino sredstev pridobila iz EU…

Obsežni posegi v preteklosti so spremenili velik del te regije v njenih temeljih in porušili nekatera ekološka…

Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji in nastavitev monitoringa kazalcev - na podlagi…

Presihajoče Cerkniško jezero je največje presihajoče jezero v Evropi, Njegova največja poplavna površina je 29 km2.…

Osrednji namen projekta je zagotoviti ohranjanje obstoječih naravnih virov in biotske raznovrstnosti, obnoviti…

Predlagatelj projekta je občina Gornji Petrovci, v projekt pa so vključeni še LUTRA, LIMNOS d.o.o., občine Dobrovnik,…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava