Skip to main content

Projekti Nature 2000

Datum od
Datum do

Cilj projekta je učinkovitejše upravljanje s tremi travniškimi Natura 2000 habitatnimi tipi, velikim skovikom in tremi…

Cilj projekta je poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal izboljšanje stanja…

Projekt  naslavlja glavne vzroke upadanja biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju.  Namen projekta je prispevati k…

Projekt Operativni program upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji 2014-2000 (SI Natura 2000 Upravljanje; LIFE11…

Glavni cilj projekta je razviti sistem genetskega spremljanja gozdov, ki bo služil kot sistem zgodnjega opozarjanja za…

Glavni cilj projekta je ponovna vzpostavitev ugodnega ohranitvenega stanja petih ciljnih vrst ptic (divjega petelina,…

Glavni cilj projekta je vzpostavitev bolj strateškega teritorialnega pristopa k ohranjanju, upravljanju in spremljanju…

Cilj projekta Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave V…

Projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje SI Natura 2000 Upravljanje je namenjen pripravi programa upravljanja omrežja…

Novogoriška območna enota Zavoda RS za varstvo narave s partnerji je avgusta 2011 začela z enoletnim projektom »Natura…

Projekt je namenjen izboljšanju povezanosti območij Natura 2000 s tem, da se ponovno vzpostavi funkcionalnost reke…

Projekt LIFE AQUAVIVA, ki ga je pripravil Inštitut LUTRA in se je začel septembra 2011, je komunikacijske in…

Cilj projekta je razglasitev območij IBA in SPA na območju slovenskega morja, ki so pomembna za ohranjanje sredozemskega…

Cilj projekta Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN je obnova in izboljšanje stanja šestih…

Projekt je namenjen dolgoročnemu ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju solin.Podrobnejši cilji projekta so…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava