Skip to main content

Projekti Nature 2000

Datum od
Datum do

Cilj projekta je varovati naravo Cerkniškega jezera in hkrati spodbujati razvoj trajnostnega turizma ter turistične…

Akronim projekta: NATURAVIVAČas trajanja projekta: 4. september 2017 do 31. avgust 2022Splošni cilj projekta je…

Akronim projekta: LIFE ARTEMIS, Številka projekta: LIFE15 GIE/SI/000770Trajanje projekta: 7. julij 2016 do 31. oktober…

Cilj projekta Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini…

Skupni cilj projekta Interreg Živeti na kraškem robu (LIKE) je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora območij…

Cilj projekta Ohranjanje populacij čigre v porečju Save in Drave je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih…

Projekt Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na…

Projekt Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in…

Projekt Eco Karst želi izboljšati gospodarjenje in trajnostni razvoj kraških naravnih območij. Preko projekta bomo…

Glavni cilj projekta je učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000, s poudarkom na dveh…

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za ti. zeleno mobilnost in njeno promocijo med obiskovalci. Doseči…

Končni cilj projekta Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond…

Cilj projekta je učinkovitejše upravljanje s tremi travniškimi Natura 2000 habitatnimi tipi, velikim skovikom in tremi…

Cilj projekta je poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal izboljšanje stanja…

Projekt  naslavlja glavne vzroke upadanja biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju.  Namen projekta je prispevati k…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava