Skip to main content

Projekti Nature 2000

Datum od
Datum do

Projekt Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in…

Projekt Eco Karst želi izboljšati gospodarjenje in trajnostni razvoj kraških naravnih območij. Preko projekta bomo…

Glavni cilj projekta je učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000, s poudarkom na dveh…

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za ti. zeleno mobilnost in njeno promocijo med obiskovalci. Doseči…

Končni cilj projekta Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond…

Cilj projekta je učinkovitejše upravljanje s tremi travniškimi Natura 2000 habitatnimi tipi, velikim skovikom in tremi…

Cilj projekta je poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal izboljšanje stanja…

Projekt  naslavlja glavne vzroke upadanja biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju.  Namen projekta je prispevati k…

Projekt Operativni program upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji 2014-2000 (SI Natura 2000 Upravljanje; LIFE11…

Glavni cilj projekta je razviti sistem genetskega spremljanja gozdov, ki bo služil kot sistem zgodnjega opozarjanja za…

Glavni cilj projekta je ponovna vzpostavitev ugodnega ohranitvenega stanja petih ciljnih vrst ptic (divjega petelina,…

Glavni cilj projekta je vzpostavitev bolj strateškega teritorialnega pristopa k ohranjanju, upravljanju in spremljanju…

Cilj projekta Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave V…

Projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje SI Natura 2000 Upravljanje je namenjen pripravi programa upravljanja omrežja…

Novogoriška območna enota Zavoda RS za varstvo narave s partnerji je avgusta 2011 začela z enoletnim projektom »Natura…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava