Skip to main content

Projekti Nature 2000

Datum od
Datum do

Namen projekta je zagotoviti trajnosten razvoj širšega zavarovanega območja ribnika Vrbje, vzpostaviti tesno čezmejno…

Karavankam dajejo poseben pečat gozd z različnimi gozdni sestoji, gorski travniki in pašniki, senožeti ter skalna…

Nedaleč od Črne na Koroškem, v zgornji Mežiški dolini, leži ena najslikovitejših gorskih dolin v Sloveniji - dolina…

Projekt "Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek", za katerega je Mestna občina Ptuj večino sredstev pridobila iz EU…

Obsežni posegi v preteklosti so spremenili velik del te regije v njenih temeljih in porušili nekatera ekološka…

Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji in nastavitev monitoringa kazalcev - na podlagi…

Presihajoče Cerkniško jezero je največje presihajoče jezero v Evropi, Njegova največja poplavna površina je 29 km2.…

Osrednji namen projekta je zagotoviti ohranjanje obstoječih naravnih virov in biotske raznovrstnosti, obnoviti…

Predlagatelj projekta je občina Gornji Petrovci, v projekt pa so vključeni še LUTRA, LIMNOS d.o.o., občine Dobrovnik,…

Glavni cilj projekta je vzpostaviti ukrepe varovanja in upravljanja s habitati in vrstami, ki so v interesu Skupnosti v…

Predlagatelj projekta je Društvo za opazovanje in proučevanje Slovenije Projekt se je izvajal na območju Ljubljanskega…

Cilj projekta je omogočiti učinkovito vzdrževanje razmer za obstoj ogroženih habitatov in varstvo vrst v Sečoveljskih…

Splošni cilj projekta je ohranitev naravnih danosti, kulturne krajine in izboljšanje razmer za lokalno prebivalstvo. Te…

Glavni cilj projekta je uveljavitev ukrepov, ki bodo izboljšali odnos javnosti do rjavega medveda, kar bo doseženo s…

Projekt je zajemal pripravo upravljalskega načrta za 500 ha suhih travišč v okviru zavarovanega območja regijskega parka…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava