Skip to main content

Projekti Nature 2000

Datum od
Datum do

Osrednji namen projekta je zagotoviti ohranjanje obstoječih naravnih virov in biotske raznovrstnosti, obnoviti…

Predlagatelj projekta je občina Gornji Petrovci, v projekt pa so vključeni še LUTRA, LIMNOS d.o.o., občine Dobrovnik,…

Glavni cilj projekta je vzpostaviti ukrepe varovanja in upravljanja s habitati in vrstami, ki so v interesu Skupnosti v…

Predlagatelj projekta je Društvo za opazovanje in proučevanje Slovenije Projekt se je izvajal na območju Ljubljanskega…

Cilj projekta je omogočiti učinkovito vzdrževanje razmer za obstoj ogroženih habitatov in varstvo vrst v Sečoveljskih…

Splošni cilj projekta je ohranitev naravnih danosti, kulturne krajine in izboljšanje razmer za lokalno prebivalstvo. Te…

Glavni cilj projekta je uveljavitev ukrepov, ki bodo izboljšali odnos javnosti do rjavega medveda, kar bo doseženo s…

Projekt je zajemal pripravo upravljalskega načrta za 500 ha suhih travišč v okviru zavarovanega območja regijskega parka…

Life projekt je del celovitega sanacijskega in renaturacijskega programa, ki je bil sprejet z Odlokom o programu varstva…

Tema projekta je izvajanje Direktive o varstvu naravnih bivališč, prostoživeče flore in favne na primeru barij v območju…

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2006 na podlagi javnega razpisa sofinanciralo naslednje projekte nevladnih…

Projekt je bil pretežno financiran s sredstvi Evropske unije, programa Prehodni vir.

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2005 na podlagi javnega razpisa sofinanciralo naslednje projekte nevladnih…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava