Skip to main content

Vodenje projekta

Akcije F.1, F.2, F.3

Vodenje projekta vključuje organizacijo in upravljanje projektnih aktivnosti ter zagotavljanje učinkovitosti izvajanja projekta. Skrbimo za usklajeno delovanje vseh partnerjev, koordiniramo projektne aktivnosti ter organiziramo delovna srečanja celotnega partnerstva in za različne aktivnosti.

Skrbimo za stike z EASME in izvajanje v skladu s pravili LIFE projektov. Vodenje projekta vključuje tudi administrativni del izvajanja projekta, ki vključuje:

  • spremljanje usklajenosti s prijavnico in projektno dokumentacijo,
  • finančno spremljanje,
  • kontrola upravičenosti in primernosti stroškov ter
  • priprava vsebinskih in finančnih poročil. 

Vodilni partner upravlja in koordinira celoten proces priprave sprememb načrta izvajanja projekta.

Poleg vodenja projekta v ožjem smislu (akcija F.1), ta steber vključuje tudi revizijo finančnih poročil (akcija F.2), ki je pogoj za izplačilo evropskih sredstev. K projektnemu vodenju spada še priprava t.i. After-LIFE načrta (akcija F.3), s katerim bomo zagotovili nadaljevanje izvedbenih in komunikacijskih aktivnosti in razširjanje projektnih rezultatov po zaključku projekta.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava