Skip to main content

Natura 2000 v Sloveniji

Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v Evropski uniji

Narava v Sloveniji je med bogatejšimi v Evropski uniji. Skozi generacije smo naravo v Sloveniji ohranili v takšni meri, da več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena (56 % - Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote, …). Območja Natura 2000 pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države.

V Sloveniji živi več kot desetina vseh Natura 2000 vrst v EU

V Sloveniji živi okrog 22.000 živalskih in 3.500 rastlinskih vrst, med njimi je več kot 2.000 vrst uvrščenih na rdeči seznam (ogrožene rastlinske in živalske vrste) zavarovanih pa je več kot 800 živalskih in več kot 300 rastlinskih vrst. V okviru Nature 2000 v Sloveniji varujemo 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst (Natura 2000 vrste), kar predstavlja nekaj več kot 10 % vseh Natura 2000 vrst in tipičnih naravnih okolij (habitatnih tipov) v EU. Živalske in rastlinske vrste so v Sloveniji v podobnem stanju, kot je povprečje Evropske unije.

Skoraj v vseh slovenskih občinah imamo območja Natura 2000 (v 204 občinah od 212 občin)

Pri večini občin (83) Natura 2000 pokriva med 5 % in 30 % ozemlja, v 23 občinah pa 80 % ozemlja ali več.

V območjih Nature 2000 živi približno 6 % prebivalcev Slovenije, ali okrog 128.000 ljudi

Območja Natura 2000 v 70 % pokriva gozd, nekaj več kot 20 % pa kmetijske površine. Naravovarstveni ukrepi v Natura 2000 gozdnih območjih so bili v večji meri izvedeni v državnih gozdovih, medtem ko so omenjene ukrepe v zasebne gozdove uvajali sprva s pomočjo projektnih sredstev. Od leta 2017 pa se so za ukrepe v zasebnih gozdovih namenja namenjena sredstva v okviru Gozdnega sklada.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava