Skip to main content

20. obletnica Direktive o habitatih in programa LIFE

21. maja 2012 obeležujemo 20. obletnico dveh ključnih instrumentov za ohranjanje in trajnostno rabo narave v EU: direktive o habitatih in evropskega programa financiranja za okolje LIFE.

Pred dvajsetimi leti so države članice EU soglasno sprejele Direktivo o habitatih, da bi zaščitile najbolj ogrožene vrste in habitate po vsej Evropi. Povod za to je bila zaskrbljenost ob hitrem zmanjševanju števila prostoživečih živali in izgubljanja naravnih habitatov zaradi sprememb v rabi zemljišč, onesnaženja in širjenja mestnih območij. Da bi vrstam in habitatom omogočili dovolj prostora za okrevanje, je omenjena direktiva vzpostavila omrežje zaščitenih območij Natura 2000, s finančnim instrumentom LIFE pa je bila zagotovljena strateška podpora za njegov razvoj.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je ob tem povedal: „Danes, ko obeležujemo njihovo dvajseto obletnico, smo lahko ponosni na naravovarstvene zakone EU, ki nam pomagajo spoštovati in ohranjati našo bogato naravno dediščino. Biotska raznovrstnost je naše življenjsko zavarovanje, njegov temeljni kamen, Natura 2000, pa varuje območja, ki so velikega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. V zadnjih dveh desetletjih smo naredili ogromen napredek in na marsikaj smo lahko ponosni, vendar narava še vedno potrebuje našo pomoč. Zanjo nas bo izdatno nagradila v obliki življenjsko pomembnih ekosistemskih storitev, ki nam jih zagotavlja.“

Direktiva o habitatih je v dveh desetletjih, odkar je bila sprejeta, znatno pripomogla k zaustavitvi obsežnega uničevanja naših najdragocenejših virov biotske raznovrstnosti. Tudi po njeni zaslugi številne vrste in habitati že kažejo znake okrevanja.

Omrežje Natura 2000 zajema več kot 26 000 zaščitenih območij, katerih površina je večja od Nemčije, Poljske in Češke skupaj. Danes je v to omrežje vključenih skoraj 18 % ozemlja EU in 200 000 kvadratnih kilometrov zaščitenih območij na morju. Slovenija je na primer zaščitila več kot tretjino svojega ozemlja, je izpostavila Evropska komisja v svojem sporočilu za medije.

Komsija je izdala slavnostno brošuro Direktiva o habitatih (pdf, 55 strani, v angleškem jeziku), ki posebej izpostavlja Slovenijo in nato tudi LIFE projekt, posvečen vidri.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava