Skip to main content

Akcija odstranjevanja invazivne vrste v Ospu

Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES) je 13. decembra 2014 v Ospu organiziralo akcijo odstranjevanja grmastega slakovca, invazivne tujerodne rastline, ki se je širila naravnost v občutljive skalne stene, kjer uspeva ozko endemična Tommasinijeva popkoresa in domujejo še številne ogrožene rastlinske ter živalske vrste.

Razširjanje grmastega slakovca v stenah Osapske udornice so opazili na službenem terenskem ogledu piranske območne enote Zavoda RS za varstvo narave julija 2013. Zato so DONDESU, ki je do tedaj podobne akcije izvajal, na primer na Sv. Nikolaju pri Ankaranu, predlagali akcijo odstranjevanja.

Foto: Barbara Vidmar

Akcija je odlično uspela, saj so se je v velikem številu udeležili predstavniki Planinske zveze Slovenije, sodelovala je tudi botanična stroka. S skupnimi močmi so na zahtevnem in težko dostopnem terenu s škarjami, pa tudi s krampom odstranjevali že zelo razraslo rastlino. Domačini so prevzeli skrb, da bodo s sodelovanjem krajevnega gasilskega društva odstranjene dele rastline zažgali, kar je najboljši način za preprečevanje nadaljnjega razširjanja te rastline. Več o akciji.

Osp leži v območju Natura 2000 Kras po direktivi o habitatih in Kras po direktivi o pticah.

Kontaktna oseba: mag. Barbara Vidmar (barbara.vidmar@zrsvn.si).

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava