Skip to main content

Akcijski načrt za volka sprejet


Vlada je na 49. seji 6. februarja 2013 sprejela Akcijski načrt za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017.

Z načrtom želi Slovenija zagotoviti ugodno stanje te živalske vrste. Akcijski načrt vključuje:

  • pregled ohranjenosti živalske vrste in dejavnikov ogrožanja,
  • opredelitev ciljev ali dejavnosti, za katere se pripravlja akcijski načrt,
  • podroben pregled nalog, potrebnih za uresničitev cilja ali dejavnosti,
  • časovne mejnike za izvedbo posameznih nalog,
  • izvajalce nalog,
  • vire financiranja in
  • način preverjanja izvajanja načrta in poročanje.

Načrt so pripravili v okviru LIFE+ projekta Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013) – SloWolf, ki ga sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V pripravo so vključili vrsto deležnikov - več.

Akcijski načrt za upravljanje s populacijo volka v Sloveniji za obdobje 2013-2017 udejanja in konkretizira vsebino Strategije ohranjanja volka (Canis lupus L.) v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim (2009).

Več o volku in drugih velikih zvereh: Velike zveri

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava