Skip to main content

Akcijski načrt za volka - spremenjen

Vlada RS je 12. marca 2015 sprejela Spremembe in dopolnitve Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017, s katerimi se spreminja in dopolnjuje akcijski načrt za obdobje 2013-2017, ki ga je vlada sprejela 6. 2. 2013.

Glavni spremembi, ki sta zajeti v revidiranem akcijskem načrtu sta, da je dodano poglavje »Spremljanje varstvenega stanja (monitoring) volkov v Sloveniji (Dodatek 1. V okviru projekta Slowolf so bili namreč določeni prednostni parametri za spremljanje populacije ter izbrane in razvite učinkovite metode za redno spremljanje populacije na podlagi določenih parametrov. Na podlagi teh izsledkov se bo izvajal redni monitoring populacije volkov) ter, da so bili popravljeni in dopolnjeni nekateri roki za izvedbo, saj so bili določeni ukrepi akcijskega načrta izvedeni že v okviru projekta Slowolf.

Vlada je 24. 9. 2009 sprejela Strategijo ohranjanja volka v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim, ki temelji na slovenskem, evropskem in mednarodnem pravnem redu. Strategija določa, da je v dveh letih po njenem sprejetju treba izdelati prvi predlog akcijskega načrta. Akcijski načrt na podlagi strokovnega predloga sprejme vlada, izdela pa se ga za petletno obdobje.

Priprava akcijskega načrta je potekala v okviru LIFE+ projekta Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka v Sloveniji (2010-2013) – SloWolf, ki sta ga sofinancirala Evropska komisija, MOP ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Akcijski načrt za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013–2017 je sprejela Vlada RS 6. februarja 2013.

V projektu LIFE SloWolf je bila ob koncu projekta načrtovana revizija akcijskega načrta z namenom, da se v akcijski načrt vključijo znanja in izkušnje, pridobljene do konca projekta.

Akcijski načrt je revidirala skupina strokovnjakov (projektna skupina SloWolf, člani Strokovne komisije za podporo pri načrtovanju upravljanja velikih zveri, predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetistvo, gozdarstvo in prehrano in Zavoda RS za varstvo narave).

 

Spremembe in dopolnitve Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017 (2015)

 

Več o velikih zvereh (spletna stran Ministrstva za okolje in prostor)

Več o volku (spletna stran projekta SloWolf)

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava