Skip to main content

Biodiverziteta – umetnost življenja, nov projekt LIFE

Biodiverziteta šteje! Je fantastična raznolikost življenja, ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta. Je ključni element ekosistemskih storitev, od katerih smo vsi odvisni. Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena. Da bi dober glas o naravnih vrednotah Slovenije ponesli v deveto vas in še dlje, se je konzorcij desetih partnerjev z vodilnim Nacionalnim inštitutom za biologijo podal v 5-letni komunikacijski LIFE projekt s pomenljivim naslovom LIFE NATURAVIVA.

Splošni cilj projekta je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Kakšne posledice ima izguba ene vrste? Kakšne koristi nam prinaša bogata biodiverziteta in kakšne bi lahko še imeli, če bi jo bolje poznali in pametno izkoristili - pri tem pa ne prizadeli?

Z vsemi temi in še drugimi vprašanji se bodo ukvarjali v projektu NATURAVIVA. Največ aktivnosti se bo dogajalo na zavarovanih območjih, zato je pet slovenskih naravnih parkov projektnih partnerjev. Vendar tudi na naravo zunaj parkov ne bodo pozabili, saj je »narava povsod«. Sporočila o vrednosti biodiverzitete bodo povezali s kulturno dediščino in umetnostjo, pridružili prireditvam in koncertom ter naslovili občinstvo, ki tega ne pričakuje.

O nujnosti ohranjanja biodiverzitete bodo izobraževali in ozaveščali različne ciljne skupine, od vrtcev do študentov, od kmetov do politikov. Srečali jih boste na sejmih, razstavah, okoljskih dnevih. Pripravili bodo razkošno knjigo o biodiverziteti Slovenije, posneli film, pripravili številne razstave, plakate in oglase in še in še.

Ne nazadnje, projekt bo s svojimi akcijami odkril turističnim organizacijam zelene kotičke Slovenije z bogato biotsko pestrostjo in naravnimi posebnostmi, a pri tem ostajal v mejah butičnega, zdržnega turizma, ki ne bo ogrožal narave.

Več informacij: life.naturaviva@nib.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava