Skip to main content

Bralcev eNature več kot tisoč

Ob okrogli, devetdeseti številki eNature, je bralcev že preko tisoč, v petih letih se je število naročnikov povečalo za desetkrat. Prve številke so bile namenjene strokovnjakom na Agenciji RS za okolje, Zavodu RS za varstvo narave, Zavodu za gozdove Slovenije in kmetijskih svetovalnih službah KGZS. Sedaj ga prejemajo tudi poslanci, raziskovalci, nevladne organizacije, župani in strokovnjaki na občinah, v parkih, razvojnih agencijah, učitelji in vzgojitelji, študenti in profesorji, inšpektorji, pa tudi posamezniki, ki jih narava zanima kot ljubitelje.

Bilten eNatura izdaja Ministrstvo za okolje in prostor enkrat do dvakrat mesečno v elektronski obliki. Prinaša novosti o Naturi 2000, projektih in razpisih, novih publikacijah ter napovednik dogodkov (seminarji, delavnice, razstave ipd.). Na kratko poročamo tudi o novicah s področja varstva narave na ministrstvu.

Naročila: breda.ogorelec@gov.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava