Skip to main content

Cone habitatov vrst in habitatnih tipov objavljene na spletu

Cone habitatov vrst in habitatnih tipov so grafično opredeljeni deli območij Natura 2000, na katerih se nahajajo habitati kvalifikacijskih vrst ter površine habitatnih tipov.

Na povezavi cone vrst in habitatnih tipov so ESRI *.shp datoteke con, ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki za posamezne skupine živali in rastlin v letu 2013 in 2014.

Cone vrst in habitatnih tipov so treh zvrsti:

  • cona vrste/HT,
  • cona struktur vrste,
  • cona širitve vrste.

 

Cone vrste so opredeljene glede na kakovost vhodnih podatkov na dobre, sprejemljive in nezadostne kvalitete. Več o načinih določanja in interpretaciji kvalitete con si lahko preberete v Navodilih za določanje.

Zaradi pridobivanja novih podatkov o vrstah in habitatnih tipih ter dinamike procesov v naravi, bo zavod RS za avrstvo narave cone spreminjal in izboljševal tudi v prihodnje.

Cone struktur iz naravovarstvenih razlogov posredujejo preko vloge za informacije javnega značaja.

 

Gradiva so nastala v okviru projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava