Skip to main content

Delavnica Povečanje črpanja EU sredstev za Naturo 2000

Vabimo vas k udeležbi na delavnici »Povečanje črpanja EU sredstev za Naturo 2000«, ki bo v  torek 18.3.2014 v Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter WWF organizira enodnevno delavnico v okviru projekta Evropske komisije »Povečanje črpanja sredstev EU za Naturo 2000 (ENV.B.3/SER/2012/0020).« Cilj projekta je povečanje črpanje sredstev EU za financiranje programa Natura 2000 v obdobju 2014–2020. Projekt s številnimi strokovnimi partnerji po vsej Evropski uniji izvaja WWF.
 
Glavni cilji delavnice so:

  • Posredovanje informacij udeležencem o posodobljenem priročniku o financiranju omrežja Natura 2000 (Financing Natura 2000 Guidance Handbook), o programu Prednostnega okvirja za financiranje Nature 2000 (Prioritised Action Frameworks, PAF) in različnih sektorskih skladih ter investicijskih priložnostih v nacionalnem kontekstu.
  • Zagotavljanje foruma za razpravo z interesnimi skupinami o investicijskih potrebah in prednostnih nalogah za porabo sredstev EU.
  • Posredovanje informacij udeležencem o možnostih financiranja omrežja Natura 2000 v različnih sektorjih (v okviru Podcilja 1 EU 2020 Strategije o biološki raznovrstnosti, ki je prav tako del vodilne pobude za učinkovito gospodarjenje z viri (Resource Efficiency Flagship Initiative), ene od sedmih pobud strategije razvoja Evropa 2020).

 

Udeležba je brezplačna. Glede na omejeno število mest v dvorani vas vabimo, da se čim prej prijavite s prijavnico najkasneje do 12. marca 2014 oz. do zapolnitve prostih mest. Delovni jezik delavnice bo slovenščina in angleščina (del predavanj bo v slovenščini, del v angleščini – prevajanja ne bo).

Vabilo. ProgramPrijavnica.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava