Skip to main content

Delavnice o sprejetem programu upravljanja

Na delavnicah za sektorje predstavljamo sprejeti program upravljanja z območji Natura 2000 in spremljajoče vsebine, čas pa je namenjen tudi vprašanjem in mnenjem.

Poleg programa upravljanja so na delavnicah za sektor gozdarstvo in lovstvo  (ki sta bili 6. in 7. maja v Ljubljani in Mariboru) predstavili tudi sistem (so)financiranja vlaganj v gozdove kot podporo ohranjanju biodiverzitete, metodologijo in nadaljnje delo na področju gozdnih habitatnih tipov, primere dobrih praks, predloge načrtovalskih rešitev in prioritete za projekte. (vabilo - 6. maj, vabilo - 7. maj).

Prezentacije (6. maj 2015 v Ljubljani):

primeri dobrih praks v obdobju 2007-2014:

Prezentacije (7. maj 2015 v Mariboru)

primeri dobrih praks v obdobju 2007-2014:

 

Predvidene delavnice:

  • 14. maj 2015: Zavarovana območja (Škocjanske jame), program
  • 19. maj 2015: Vode in ribištvo (Ljubljana), vabilo
  • 3. junij 2015: Prostor in infrastruktura (Ljubljana).

 

Na delavnici za uprave zavarovanih območij bodo predstavili tudi sodelovanje zavarovanih območij pri ukrepih na področju gozdarstva in kmetijstva, monitoring ter prednostne projekte za Naturo.

Na delavnici za vode in ribištvo bodo predstavili tudi načrtovanje ribiškega upravljanja in Program upravljanja rib, pripravo načrta upravljanja voda 2015 -2021 in primere preteklih dobrih praks (odstranjevanje tujerodnih vrst rib in prilagajanje ribišlega upravljanja v projektu ter zagotavljanje prostora vodi na Savi od AC Šentjakob do sotočja z Ljubljanico).

Delavnice so prvi korak k izvajanju Programa.

Organizirane so kot del projekta LIFE+ SI Natura 2000 Upravljanje.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava