Skip to main content

Evropska agencija za okolje: Večino zaščitenih vrst in habitatov čaka negotova usoda

Po podatkih poročila agencije EEA State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018 ” večino živalskih vrst, ki so zaščitene na ravni EU, kot sta sokol plenilec in sulec, ter habitatov po vsej Evropi, od travišč do sipin, čaka negotova usoda, če ne bomo nujno naredili nekaj, da se bo to stanje spremenilo. 

Kot primer izpostavljajo sulca, katerega stanje je slabo v Nemčiji, Avstriji, Sloveniji in Romuniji, slab je tudi trend v vseh štirih državah in tudi na ravni EU.

Kot pozitiven primer pa navajajo stanje volka v Sloveniji, kjer navajajo, da je izboljšanje stanja tudi rezultat akcijskega načrta, ki temelji na znanstvenih spoznanjih in vključuje aktivnosti za izboljšanje sobivanja (projekt LIFE SloWolf).

Po ocenah agencije EEA je večina zaščitenih habitatov in živalskih vrst slabo ohranjenih, stanje pa se pri mnogih še poslabšuje. Od treh glavnih proučevanih skupin še posebej zaostajajo habitati in ptice, medtem ko je bila pri skupini neptičjih vrst skoraj dosežena ciljna vrednost.

Za varstvo zdravja in odpornosti evropske narave ter dobrega počutja ljudi je treba temeljito spremeniti naš način pridelovanja in uživanja hrane, upravljanja in uporabe gozdov ter grajenja mest. Ta prizadevanja je treba okrepiti z boljšim izvajanjem in izvrševanjem okoljevarstvenih politik, osredotočanjem na obnavljanje narave ter vse bolj ambicioznim podnebnim ukrepanjem, zlasti v prometnem in energetskem sektorju, je dejal Hans Bruyninckx, izvršni direktor agencije EEA.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava