Skip to main content

Evropsko poročilo o stanju okolja izpostavilo Naturo 2000

Evropska okoljska agencija je izdala poročilo o okolju za leto 2015 / The European environment — state and outlook 2015.

Glede narave v Evropi poročilo ugotavlja, da je 60 odstotkov varovanih vrst in 77 odstotkov habitatnih tipov v neugodnem stanju ohranjenosti. Evropa ni na pravi poti do izpolnitve cilja zaustavitve izgubljanja biotske raznovrstnosti do leta 2020. Več.

Prikazano je tudi stanje v posameznih državah. Za Slovenijo je zapisano, da se njeno biotsko bogastvo odraža v vrstah in habitatnih tipih evropskega pomena, območja Natura 2000 obsegajo 37,9 odstotkov ozemlja. Skoraj polovica habitatnih tipov in 28 odstotkov vrst ima ugodno stanje ohranjenosti.
Učinkovito upravljanje zavarovanih območij, ki zajemajo 13 odstotkov ozemlja in naravni vrednot, vključno z 11.138 podzemskimi jamami, omogočajo ohranjanje vrst in habitatov.

V poglavju, ki predstavlja ukrepe države glede ključnih okoljskih izzivov, izpostavljajo dejstvo, da se je omrežje Natura 2000 povečalo in Slovenija ostaja država z največjim deležem ozemlja, pokritega z območji Natura 2000.

Med posebnostmi so izpostavili program upravljanja območij Natura 2000 ter projekt LIFE+, s pomočjo katerega Slovenija izmenjuje izkušnje z drugimi državami. Več.

The European environment — state and outlook 2015

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava