Skip to main content

Gozdni sklad za Naturo 2000 v 2020

Vlada RS je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020. Iz sredstev Gozdnega sklada se poravnavajo tudi obveznosti, ki izhajajo iz ukrepov na območju Nature 2000 v zasebnih gozdovih v skladu s programom upravljanja območij Natura 2000 in programom vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi nacionalnega gozdnega programa pripravi Zavod za gozdove Slovenije, v skladu z zakonom, ki ureja gozdove. V letu 2020 je za ta namen načrtovanih 830.000 EUR, v letu 2019 je bilo za te ukrepe namenjenih 750.000 evrov.

Pobudo za ukrep lahko da tudi lastnik gozda, ki se naj obrne na krajevno pristojno enoto Zavoda za gozdove Slovenije.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava