Skip to main content

Inšpektorji za naravo nadzorovali mokrišča v Naturi 2000

Inšpekcija za okolje in naravo je od maja do septembra 2016 izvedla akcijo nadzora nad mokrišči. Kljub temu, da so mokrišča številna in raznovrstna, so navadno majhna in zato toliko bolj občutljiva za spremembe. V akcijo so bila vključena mokrišča, ki so Natura 2000 območja in za katere so, v Programu upravljanja območij Natura 2000, opredeljeni podrobnejši varstveni cilji.

Na podlagi te akcije nadzora in izkušenj inšpektorji ocenjujejo, da je največ kršitev povezanih s posegi, ki se izvajajo brez zahtevanih soglasij ali dovoljenj ali v nasprotju z njimi. Še vedno je pogosto odlaganje odpadkov v okolje. Zaznane pa so tudi primeri naselitve tujerodnih invazivnih rastlin in vznemirjanja zavarovanih vrst živali. Več.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava