Skip to main content

Intervju: Tudi upravljanje dokumentacije prispeva k varstvu narave

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 (LIFE-IP NATURA.SI) v Sloveniji sodeluje 15 partnerjev. Tako velika ekipa je izziv za vsebinsko usklajevanje in vodenje – pa tudi za izpolnjevanje vseh s poročanjem in sledljivostjo porabe sredstev povezanih zahtev. Za slednje, poleg vodje projekta na Ministrstvu za okolje in prostor, od letošnjega leta skrbi Sašo Kulašić, v vlogi projektnega managerja. 

Da bi bolje spoznali njegovo delo, smo se z njim pogovorili o njegovi karierni poti in o njegovem delu na projektu. Tudi spremljanje porabe evropskih in proračunskih sredstev ter upravljanje z dokumentacijo so namreč pomembni prispevki k varstvu narave. Z uspešnimi projekti zagotavljamo dobro podlago tudi za naslednja financiranja naravovarstvenih projektov. Sašo Kulašić je strokovnjak projektnega managementa, ki stavi na strukturiranost in sistematizacijo – partnerji pa vedo povedati, da se z vsako še tako majhno zagato lahko obrnjeno nanj in jim bo pomagal pri rešitvah. Mogoče tudi njemu pri dobrem opravljanju dela pomaga čas, ki ga preživi v naravi?

Sašo Kulašić, diplomirani ekonomist in magister znanosti državnih in evropskih študij. Kje ste nabirali znanje in bogatili izkušnje preden ste se pridružili MOP oziroma ekipi projekta LIFE IP NATURA.SI?

Sašo Kulašić, projektni manager: »Nabor izkušenj in znanja je pester – preizkusil sem se v različnih vlogah tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. Že med študijem sem izkusil gostinsko delo v domači gostilni, za tem pa nekaj let delal v lastnem podjetju na področju trženja reklamnih napisov. 

Prve izkušnje z javnim sektorjem, evropskimi projekti in gospodarskimi javnimi službami sem pridobil na Mestni občini Ljubljana, kjer sem spremljal, analiziral in nadziral izvajanje javnih storitev. Po zaključku podiplomskega študija sem svoje izkušnje nadgradil v revizijski stroki, na Računskem sodišču RS sem namreč pridobil tudi naziv preizkušeni državni revizor. Sčasoma sem želel delati v bolj operativnem okolju in prispevati k različnim izboljšavam predvsem v javnem sektorju, zato sem sprejel izziv vodenja sektorja za finančno poslovanje na javni agenciji. Ob odličnih ožjih sodelavcih sem uspel popolnoma reorganizirati in optimizirati delo na finančnem in računovodskem področju, uvesti nova orodja in funkcionalnosti, učinkovitost in preglednost ter ustrezne interne pravne podlage za delo. S stalno menjavo vodstva javne agencije in nejasne strategije delovanja je delo postalo precej težavno, zato sem agencijo zapustil. 

Nato sem pridobil certifikat za strokovnjaka za varstvo osebnih podatkov in tovrstnih projektov pri malih podjetjih. Sčasoma sem ugotovil, da si želim novih delovnih izzivov, zato sem vesel, da sem postal del evropskega naravovarstvenega projekta.«

Portret Sašo Kulašić
Foto: osebni arhiv

Raznovrstne izkušnje vam bo zagotovo koristile pri upravljanju projekta LIFE IP NATURA.SI, poleg vodilnega partnerja MOP pri projektu sodeluje 14 partnerjev, kar zahteva veliko sodelovanja in usklajevanja tako z vsebinskega kot finančnega vidika. Kakšne izzive vam prinaša projekt?

Sašo Kulašić, projektni manager: »Projekt LIFE-IP NATURA.SI mi z vlogo projektnega managerja ponuja odlično možnost uveljavljanja pridobljenih izkušenj s področij vodenja, zasebnega in javnega sektorja, financ in računovodstva, EU projektov in revizije. Tako kot pri projektih, s katerimi sem delal do sedaj, je tudi na sedanjem projektu zanimivo delati na optimizaciji in večji učinkovitosti pri finančnem načrtovanju, spremljanju in poročanju ter upravljanju z dokumentacijo.« 

Evropski projekti so v primerjavi z manjšimi projekti precejšen zalogaj zaradi upravljanja dokumentacije in postopkov, ki jih na prvi pogled pravzaprav ne vidimo. Kako se lotevate tako obsežnih in kompleksnih nalog?

Sašo Kulašić, projektni manager: »Evropski projekti so zaradi nadzornih aktivnosti Evropske komisije (in drugih organov) in javno-finančnih pravil administrativno zelo zahtevni. Ravno organizacija dela in dokumentacije, izdelava kakovostnih preglednic in ažurnost so izziv predvsem pri takšnem projektu, kjer sodeluje 15 organizacij. Najprej sem se lotil dokumentacije, sistema dela in delitve nalog ter novih, funkcionalno povezanih preglednic na Ministrstvu za okolje in prostor, potem pa še rešitev, ki jih lahko uporabijo tudi ostali partnerji. 

Dodelali smo tudi navodila za finančno poročanje, oddajanje poročil in sama poimenovanja dokumentacije. Trenutno delam na poenostavitvah pri poročanju partnerjev, večji učinkovitosti pri pregledovanju in urejanju dokumentacije ter tesnejši povezanosti med finančnimi podatki in vsebinskim izvajanjem aktivnosti. Vztrajnost in doslednost sta ključni pri uvajanju sprememb. Vsekakor pa je pomembno, da je sistem oblikovan na način, da je obvladljiv in delujoč ne glede na to, kdo ga upravlja ali uporablja.«

Pravite, da želite partnerje in sodelavce podpreti z znanjem na področju finančnega spremljanja poročanja in samega načrtovanja. Ste morda naredili že kakšen korak v tej smeri? 

Sašo Kulašić, projektni manager: »Nujno je, da imamo za delo na voljo učinkovita orodja. Na razpolago imamo Microsoft Excel, ki je lahko zelo učinkovito orodje, predvsem ko so narejene ustrezne povezave in funkcionalnosti – kar je bila ena mojih prioritet. Po oddaji prvega faznega poročila projekta sem izvedel interno izobraževanje za delo s preglednicami. Te sem prilagodil tudi za delo partnerjev in jih z njimi delil preko spletnih delavnic. Vesel sem, da so bile delavnice dobro sprejete tako med sodelavci kot partnerji. Sem namreč mnenja, da je treba sodelavce informirati o pomembnosti učinkovitega načrtovanja, spremljanja in poročanja ter o zavedanju vzrokov in posledic nekakovostno pripravljenih preglednic, nepregledno urejene dokumentacije ter slabih odločitev in napak. Dobro premišljeno in pripravljeno delo ima lahko neverjetno pozitivne učinke na kakovost dela, preglednost in prihranek časa.«  

Poleg izobrazbe in znanja je za dobro finančno vodenje tudi nekaj značajskih in osebnostnih lastnosti. Kaj vas dela dobrega in uspešnega projektnega managerja?

Sašo Kulašić, projektni manager: »Dober vodja sodelavcem predstavlja zgled; jih zna poslušati in razumeti tudi takrat, ko se spopadajo z osebnimi težavami in zadržki. Je vztrajen, dosleden in sliši argumente drugih oseb; zna usmerjati in nuditi strokovno pomoč različnim tipom oseb in zna biti potrpežljiv. Dober vodja se zaveda tudi svojih napak in pomanjkljivosti oziroma slabosti, ki jih priznava. Mora znati zaupati sodelavcem, jih opolnomočiti, jim dati možnost, da se dokažejo ter jih znati pohvaliti in nagraditi. Uspešen vodja zna prepoznati kakovosten kader, ki je pripravljen delati – delati strokovno in želi uvajati izboljšave, zmore pa tudi prepoznati in izločiti osebe, ki negativno vplivajo na kakovostno opravljeno delo. Nemalokrat obstaja velik razkorak med teorijo in prakso. 

Vsak dan si prizadevam, da je moje delo kar najbolje opravljeno. Življenje je proces, je dnevno učenje in verjamem, da tudi s pomočjo krasne ekipe sodelavcev postajam boljši.«

V financah se odlično znajdete – kako blizu pa vam je narava? Morda kje vidite vzporednice?

Sašo Kulašić, projektni manager: »Moje delo sicer nima neposredne povezave z naravo, a kot ljubitelju narave je zame pomembno, da sem vključen v projekt, ki bistveno prispeva k ohranjanju narave. Zelo rad se gibljem v naravi; rad kolesarim, tečem, hodim po hribih in vsako leto tudi kampiram. Tako kot do svojega dela in sodelavcev se tudi do narave vedem spoštljivo in delam, kar se da dobro. Po najboljših močeh skrbim za okolje, v katerem živim in delujem; me pa skrbi, ko vidim, kaj se dogaja z naravo v pričujočem načinu industrializacije in globalizacije – predvsem, kaj bo naša generacija zapustila zanamcem.«

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava