Skip to main content

Izboljšave Programa razvoja podeželja tudi za Naturo 2000

Evropska komisija je novembra potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki med drugim prinaša nekatere izboljšave ukrepa  kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil  (KOPOP) operacija HAB. S spremembami želijo kmetovalcem omogočiti boljše gospodarjenje na travinju in hkrati delovati naravovarstveno,

Za celotno območje HAB je določenih pet datumov v razponu od 20. maja do 30. junija, do katerih je raba travinja prepovedana.

V operacijo HAB so uvedli tudi zahtevo za mokrotne travnike, ki so pomembni zaradi ohranjanja prevladujoče modre stožke in sorodnih združb, ki uspevajo v mokrotnih, s hranili revnih tleh. Ker je ta tip travnikov najhitreje izginjajoč habitatni tip, zanje velja prepoved rabe (košnje/paše) do 30. junija, prepoved uporabe mineralnih gnojil in omejitev ali opustitev gnojenja z organskimi gnojili. Upravičenci za pozno košnjo mokrotnih travnikov prejmejo višje plačilo. Za 50 % višje plačilo pa prejmejo tudi v primeru, če teh travnikov ne gnojijo z organskimi gnojili.

Več.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava