Skip to main content

Izboljšujejo stanje potoka Blatnica

Potok Blatnica pri gorenjski vasi Rodine deloma teče v območju Natura 2000 in je tudi življenjski prostor raka koščaka. Člani društva za varstvo okolja Bled s sodelavci izvajajo štiriletni projekt za izboljšanje stanja potoka. 

Glavni vzroki za degradacijo Blatnice so neustrezno urejen razvod vode na zahodni strani graščine v Begunjah, kmetijske odplake, nestrokovno poglabljanje – čiščenje brežin trstičnih jarkov, zaraščanje brežin s tujerodnimi invazivnimi rastlinami in odmetavanje smeti.

V letu 2020 so zlasti odstranjevali žlezavo nedotiko in odstranjevali odpadke. Prioritetna naloga v letu 2021 bo - poleg nadaljevanja odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin -preprečiti spuščanje kmetijskih odplak v potok.

Več:
•    Uresničevanje štiriletnega projekta: Vrnimo življenje v Blatnico, 2020 

zelena žaba v vodi

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava