Skip to main content

Izšel je prvi Regljač, novičnik projekta LIFE AMPHICON

V projektu LIFE AMPHICON so vzpostavili letni novičnik Regljač, ki je namenjen predstavitvi aktivnosti, povezanih z varstvom dvoživk in njihovih habitatov in bo izhajal enkrat letno.

V prvi številki novičnika predstavljajo letni pregled stanja dvoživk na cestah in izvedenih varstvenih ukrepov na državnem nivoju. Gre za prvi celovit pregled aktivnosti, povezanih z varstvom dvoživk in njihovih habitatov ter je nastal v sodelovanju z različnimi deležniki. 

Podrobneje so predstavljene akcije prenašanja dvoživk čez cesto, ki v Sloveniji potekajo že več kot 20 let. Delovne akcije izvajajo številni prostovoljci na različnih koncih Slovenije, ki dnevno beležijo število in vrste dvoživk, najdene ob cestiščih. Tako zbirajo podatke, s katerimi strokovnjaki dobijo boljši vpogled v selitvene poti dvoživk, številčnost in njihove spremembe v letih pri lokalnih populacijah, vrstno in spolno sestavo ter druge informacije. Te so pomembne za določanje trajnih ukrepov za ohranjanje populacij dvoživk na teh območjih. Akcije so pomembne tudi za ozaveščanje javnosti o pomenu dvoživk in predstavitvi ukrepov za ohranjanje dvoživk. 

Številne aktivnosti za varstvo dvoživk se izvajajo v različnih projektih.

V novičniku so predstavljene aktivnosti za varstvo dvoživk in njihovih habitatov, ki potekajo v različnih projektih. Med drugim so predstavljene aktivnosti za dvoživke, ki jih izvajajo strokovnjaki za dvoživke v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji na pilotnih območjih Istra in Štajerska. 

 

slika postavljanje ograj za dvoživke
Postavljanje začasne varovalne ograje v projektu LIFE AMPHICON (foto: Tina Stepišnik). 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava