Skip to main content

Jeseni razpis tudi za Naturo 2000

Letos jeseni bosta za sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) objavjena dva javna razpisa.

Na prvem bo iz sredstev Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) razpisanih 14,5 milijona evrov za več področij:

  • Ohranjanje in oživitev kulturne in naravne dediščine s ciljem, da je kulturna dediščina obnovljena in zaščitena, obe pa sta dostopni javnosti.
  • Biotska raznovrstnost in ekosistemi s ciljem ustaviti upadanje biotske raznovrstnosti in izboljšati skladnosti z okoljsko zakonodajo.
  • Pobude na področju javnega zdravja s ciljem izboljšati javno zdravje in zmanjšati neenakosti na področju zdravja.

Na področju biotske raznovrstnosti in ekosistemov so želeni rezultati:

  • povečana zmogljivost za učinkovito upravljanje in nadzor območij Natura 2000,
  • preprečevanje drobitve ekosistemov,
  • večja ozaveščenost ter izobraževanje na področju biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov, vključno z ozaveščanjem ter izobraževanjem v povezavi z biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi spremembami ter ekonomskim vrednotenjem ekosistemov.

Več.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava