Skip to main content

Kako obrniti trend ptic kmetijske krajine

V poročilu o monitoringu ptic kmetijske krajine za leto 2013, ki ga je pripravil DOPPS, so avtorji opozorili na kritične trende. Zbrali so tudi več priporočil za ukrepanje.

V Sloveniji je eden ključnih naravovarstvenih problemov hitro izginjanje travniških habitatov. To je posebej zaskrbljujoče v območjih Natura 2000, kjer imamo biodiverzitetno najbogatejše travnike. Travniki večinoma izginjajo zaradi preoravanja v njive, v bistveno manjši meri tudi zaradi zaraščanja. Na preostalih travnikih je pridelava močno intenzivirana. Glavni razlog je v višini upravičenih sredstev, ki kmete ekonomsko silijo v uničevanje travnikov. Zato avtorji predlagajo, da se bistveno zviša plačila za ključne travnike v območjih Natura 2000 oz. da se sistem plačil spremeni tako, da plačila za njivsko pridelavo na Natura 2000 travnikih ne bodo mogoča. Poleg tega je treba začeti z doslednim izvajanjem presoj v primerih načrtovanega preoranja travnikov v njive v območjih Natura 2000.

Na osnovi raziskav v zadnjem času – tudi iz Slovenije (denimo Goričko) ‐ komasacije dramatično zmanjšujejo biodiverziteto in povzročajo izginjanje pomembnih habitatov ‐ drevesnih in grmovnih mejic ter pasov (nekošene) trave med posameznimi njivami. Zato avtorji  predlagajo,  da se bodisi denarja za komasacije in melioracije ne namenja in se ga preusmeri v ekološko kmetijstvo in podporo pridelavi zdrave hrane, ki bo dejansko ohranjalo zdravje potrošnikov in biodiverziteto, bodisi spremeni merila izbora tako, da se komasacije in melioracije na območjih velike biodiverzitete (Natura 2000) ne bodo več izvajale.

Kmetje so v zadnjih letih na veliko odstranjevali mejice in glavate vrbe – zelo pomembne elemente biodiverzitete in tradicionalne kulturne krajine – samo zato, ker bi bili sicer deležni zmanjšanja GERKa in manjšega plačila po ukrepu. To škodljivo in nepotrebno ureditev je treba odpraviti, opozarjajo avtorji.

Predlagajo tudi uvajanje površin v naravovarstvene namene in spodbujanjeetapne košnje.

Več:

  • Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2013, Primož Kmecl, Jernej Figelj, DOPPS, 2013: poročilo, priloge 1-7, prilogi 8-9.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava