Skip to main content

Kdo najbolj ovira gospodarstvo? To ni Natura 2000.

Evropska komisija je v začetku marca 2013 objavila rezultate širokega posvetovanja, v katerem je približno 1000 srednjih in malih podjetij (MSP) ter poslovnih organizacij opredelilo 10 najbolj obremenjujočih predpisov EU. To široko posvetovanje je bilo namenjeno preverjanju, kateri predpisi EU morda zavirajo ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast, ter opredelitvi področij ali vprašanj, ki bi jih bilo treba podrobneje proučiti in v zvezi z njimi po potrebi sprejeti dodatne ukrepe.

Podjetja so na posvetovanju poudarila, da imajo največ težav in stroškov zaradi predpisov na področju kemikalij, davka na dodano vrednost, varnosti izdelkov, priznavanja poklicnih kvalifikacij, varstva podatkov, zakonodaje o odpadkih, zakonodaje v zvezi s trgom dela, tahografov v cestnem prometu, javnih naročil in posodobljenega carinskega zakonika.

Direktiva o habitatih, ki je podlaga omrežja Natura 2000, se ni uvrstila na seznam desetih najbolj obremenjujočih predpisov, čeprav so spraševali tudi o njej.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava