Skip to main content

Komisar Potočnik v slovenskem parlamentu tudi o Naturi 2000

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je imel 14. februarja 2014 v Državnem zboru Republike Slovenije predstavitev za Odbor za zadeve Evropske unije in Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. Najprej je predstavil delovne naloge Komisije v letu 2014, nato pa dosežke, ki so jih skupaj s sodelavci na Direktoratu za okolje naredili v času njegovega mandata. 

Glede omrežja Natura 2000 je povedal, da so se posvetili  tudi upravljanju zemljišč v omrežju Nature 2000 in razširitvi sistema na morsko okolje.  Naslavljajo tudi izzive, ki izhajajo iz našega sobivanja z velikimi zvermi.

Posebej je izpostavil opozorila gospodarstva, s katerimi se srečujemo v Sloveniji, da Natura 2000 pomeni oviro razvoju. Povedal je, da je ob svojih srečanjih s slovenskimi gospodarstveniki in v izjavah za javnost vedno poudarjal, da namen Nature 2000 nikakor ni preprečiti gospodarske dejavnosti, temveč predvsem zagotoviti razvoj, ki bo upošteval razloge, zaradi katerih so bila območja zaščitena, in bo skladen z ohranjanjem kakovosti okolja in razlogi, ki so vodili do zaščite. Vedeti moramo, je poudaril komisar Potočnik, da je to naložba v prihodnost, da ohranjamo nekaj, kar dolgoročno prinaša koristi, tudi ekonomske. Po nekaterih ocenah bodo do leta 2050 poslovne priložnosti, povezane s storitvami ekosistemov, ki temeljijo na ohranjeni biotski raznovrstnosti vredne med 800 do 2.300 milijard dolarjev letno.

Foto: Martina Čuk/Državni zbor

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava