Skip to main content

Mediji o Naturi 2000 v letu 2020

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji vse leto spremljamo medijsko poročanje o Naturi 2000 in analitične podatke lastnih spletnih medijev. Ob zaključku koledarskega leta je Zavod Štirna pripravil kvantitativno in kvalitativno analizo poročanja medijev o Naturi 2000 in analizo spletnih medijev, ki jih upravljamo v projektu. 

1.580 objav o Naturi 2000 v letu 2020

V obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 smo zabeležili 1.580 medijskih objav. V povprečju se Natura 2000 pojavi v 131 objavah na mesec. Več kot polovico objav beležimo v spletnih medijih in nekaj manj kot tretjino v tiskanih medijih.

Za potrebe kvalitativne analize smo 14 tematik objav, v katerih se pojavlja Natura 2000, razdelili v 4 skupine:
1.    skupina: Osnovni tematski sklopi (investicije, kmetijstvo, gozdarstvo, vodarstvo, turizem)
2.    skupina: Specifični tematski sklopi (projekti Nature 2000, naravni parki, Evropska nagrada Natura 2000) 
3.    skupina: komunikacijske aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI
4.    skupina: splošno o Naturi 2000

Osnovni tematski sklop o investicijah, kmetijstvu, gozdarstvu, vodarstvu in turizmu predstavlja skoraj polovico objav o Naturi 2000, pri čemer izstopajo negativne objave na področju investicij in pozitivne objave na področju turizma.

V specifičnih tematskih sklopih predstavljajo projekti Nature 2000 drugo najbolj pogosto temo vseh objav o Naturi 2000. Komunikacijske aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI so generirale desetino objav o Naturi 2000. Splošne vsebine o Naturi 2000 predstavljajo dobrih 12 % vseh objav.
 

graf - število objav glede na tip medija

Graf 1: Absolutno število objav glede na tip medija (internet, tisk, radio, televizija) o Naturi 2000 v Sloveniji po mesecih (januar - december 2020). Povprečno beležimo 131 objav na mesec. Največ objav je v mesecih november, oktober in maj. Najmanjše število objav je v mesecih april, december in januar. Vrstni red mesecev je naveden glede na število objav.

 

Delež nacionalnih medijev je 59,3 % (937 objav), delež regionalnih in lokalnih medijev pa 40,7 % (643 objav). 153 različnih medijev je o Naturi 2000 poročalo več kot petkrat v letu 2020.

Najpogosteje o Naturi 2000 poročajo: Slovenska tiskovna agencija (STA), times.si, Primorske novice (primorske.si), Večer (vecer.com), Delo (delo.si), Radio Slovenija 1, Dnevnik (dnevnik.si), Multimedijski center RTV Slovenija (MMC rtvslo.si), Murski val in Štajerski tednik.

graf - deleži objav glede na teme

Graf 2: Deleži objav o Naturi 2000 v Sloveniji glede na teme: največji delež beležimo pri investicijah in gospodarskih tematikah (26 %, 412 objav), projektih Nature 2000 (22 %, 348 objav), splošnih objavah o Naturi 2000 (12 %, 193 objav) in turizmu (10 %, 158 objav). Objave, povezane z aktivnostmi projekta LIFE-IP NATURA.SI, obsegajo 10,5 % (166 objav).

 

Komunikacijske aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI

Komunikacijske aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI so neposredno ali posredno generirale 10,5 % (166 objav) o Naturi 2000 v letu 2020.

Komunikacijske aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI v letu 2020 so bile:
•    LIFE-IP NATURA.SI: Živim z Naturo 2000 - utrip jesenske narave, izlov raka trnavca, popis divjega petelina v pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alp in Grintovci (Zavod Štirna, Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod za gozdove, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za ribištvo Slovenije)
•    obeležitev 100-letnice Spomenice (Zavod Štirna, Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, nevladne organizacije)
•    akcija ljubiteljske znanosti Išče se progasti gož (Zavod Štirna in Nacionalni inštitut za biologijo)
•    komunikacijske aktivnosti ob pojavu epidemije covid-19 in proaktivno komuniciranje koronavirusov in netopirjev (Zavod Štirna in Center za kartografijo favne in flore)
•    Evropski dan Nature 2000 (Zavod Štirna ter Ministrstvo za okolje in prostor)
 

Spletni mediji Nature 2000 v Sloveniji v letu 2020

V projektu LIFE-IP NATURA.SI smo v letu 2020 po 13 letih tehnološko in vsebinsko prenovili spletno mesto natura2000.si ter vzpostavili Facebook stran @natura2000.si, Instagram poslovni profil @Natura2000.si in YouTube kanal Natura 2000 Slovenija.

Vodilni partner za akcije, ki vključujejo komunikacijske aktivnosti, Zavod Štirna, v sodelovanju s 14 partnerji skozi vse leto redno pripravlja širok spekter vsebin za spletne kanale komuniciranja Nature 2000 v Sloveniji: novice, reportaže, infografike, video in foto reportaže, različne formate objav za družabna omrežja in odgovore na vprašanja, prejete prek spletnega obrazca. 

Spletni uporabniki so se v letu 2020 na spletnem mestu natura2000.si zadržali 4 minute in 33 sekund, s prenovo pa se je povečal delež uporabnikov, ki dostopajo do spletnega mesta prek mobilnih telefonov na skoraj tretjino. Pričakovano se je po prenovi zmanjšala zapustna stopnja za dobrih 12 %. Odzivnost novega spletnega mesta je na testiranjih Google Speed dosegla 99 točk od 100. 

Od 16. aprila 2020, ko sta bili Facebook stran in Instagram profil Nature 2000 v Sloveniji vzpostavljena, do konca decembra 2020 smo objavili 134 objav na Facebook strani, 120 objav na Instagram profilu in 11 videov na YouTube kanalu Natura 2000 Slovenija. Doseg objav na Facebook strani znaša 88.175 uporabnikov, na Instagramu pa 8.480. Najbolj odmevne objave na Facebook strani so bile video drstenje donavskega potočnega piškurja, prva objava o akciji Išče se progasti gož in predstavitveni video Živim z Naturo 2000. 
 

Celotna poročila so dostopna v rubriki Rezultati projekta LIFE-IP NATURA.SI na naslednjih povezavah:

Analiza medijskih objav o Naturi 2000 v Sloveniji v letu 2020, Zavod Štirna, Vipava, 2021. 

Analiza spletnih medijev Natura 2000 Slovenija v letu 2020, Zavod Štirna, Vipava, 2021. 

Analiza medijskih objav o nacionalnih komunikacijskih aktivnostih projekta LIFE-IP NATURA.SI v letu 2020, Zavod Štirna, Vipava, 2021. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava