Skip to main content

Ministrstvo začenja javno razpravo za Zakon o ohranjanju narave

V predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona se odpravljajo administrativne ovire in bremena, s katerimi se dolgoročno zmanjšuje število postopkov, številni pa se poenostavljajo, uvaja se vodenje evidence odškodnin za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst.
 
Smiselno se novosti nanašajo tudi na naravovarstvene pogoje. Zaradi poenostavitve postopkov je predvidena tudi možnost izdajanja naravovarstvenih soglasij s pogoji, uredi pa se tudi možnost, da v določenih primerih naravovarstveno soglasje ni potrebno, če je tako določeno v predpisih s področja ohranjanja narave. Uredi se tudi situacija, ko se v primeru izdaje okoljevarstvenega soglasja za isti poseg v naravo naravovarstveno soglasje ne izda.

Nadalje se s spremembami in dopolnitvami zakona racionalizira povečanje učinkovitosti na področju organiziranosti ohranjanja narave, odpravljajo se neskladja z evropskimi predpisi, celovito pa se ureja področje vožnje v naravnem okolju. Več.

Rok za pripombe je ponedeljek, 24. februar 2014.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava