Skip to main content

Morska zavarovana območja za dobro okoljsko stanje morja

Sredozemlje je ena od 25 najpomembnejših točk biotske raznovrstnosti na svetu. Na tem področju, ki pokriva manj kot odstotek svetovnih oceanov, živi med 4 in 18 odstotki vseh poznanih morskih vrst na svetu. Morska območja Natura 2000 sodijo med zavarovana območja morska , ki so ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti in zaščito ekosistemov.

Z Interreg projektom Zaščita sredozemskih morskih zavarovanih območij z namenom doseganja dobrega okoljskega stanja morja - PHAROS4MPAs so strokovnaki v zaključnem nacionalnem poročilu Zavoda RS za varstvo narave zbrali vrsto priporočil za dejavnosti: pomorski tovorni promet, rekreativna plovba, marikultura, mali priobalni ribolov in prostočasni ribolov. Priporočila so namenjena upravljalcem morskih zavarovanih območij, sektorjem, predvsem pa odločevalcem in odgovornim za pripravo pomorskega prostorskega načrta.

 Foto: Tihomir Makovec

V poročilu opozarjajo, da v Sloveniji morska zavarovana območja – KP Strunjan, KP Debeli rtič in NS Rt Madona ter območja Natura 2000, ki vključujejo tudi del morja, -  obsegajo zgolj slabe 3 odstotke slovenskega morja. A tudi v teh primerih je zaradi pomanjkljivega upravljanja, ki se kaže predvsem v odsotnosti stalnega nadzora na morju in sistematičnega spremljanja stanja vrst ter življenjskih združb, učinek veljavnih varstvenih režimov vprašljiv, zato pa je oteženo tudi vrednotenje doseganja opredeljenih varstvenih ciljev.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava