Skip to main content

Na Cerkniškem jezeru košnja in renaturacija

Avgusta je Notranjski regijski park začel naravi prijazno kositi na odkupljenih zemljiščih na območju Cerkniškega jezera. Ker je jezero letošnje leto zelo suho, je bila košnja mogoča tudi v predelih jezera, do katerih dostop ni bil možen že več let. Košnjo so pričeli na območju Gorenjega Jezera in nadaljevali proti Otoku, nato pa proti sredini jezera. Do sedaj je bilo pokošenih že skoraj 250 ha travnikov na območju jezera. Iz pokošene trave so izdelali bale, ki jih odvažajo okoliški kmetje in jih bodo uporabili za steljo živini. Po oceni so jo pokosili med 500 in 800 tonami.

Letošnje poletje z majhno količino padavin je bilo naklonjeno tudi izvedbi poskusne renaturacije Goriškega Brežička in Tresenca. Avgusta so tako v svoje nekdanje struge uspešno povrnili dela obeh vodotokov, in to celo v večjem obsegu od načrtovanega. Naravno strugo Goriškega Brežička so izkopali v dolžini 500 m v zgornjem toku in še v dolžini 200 m v spodnjem toku, strugo Tresenca pa v dolžini 650 m v zgornjem toku.

Več o akcijah v okviru LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero in o renaturaciji vodotokov.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava