Skip to main content

Na Svetem Nikolaju pri Ankaranu odstranili tujerodne invazivne vrste

Na slanem travniku na Svetem Nikolaju pri Ankaranu je Zavod RS za varstvo narave sredi januarja 2015 odstranil zarast, ki prerašča travnik, še posebej invazivne tujerodne vrste. Slani travnik, edini tovrstni v Sloveniji, je bogat v svojem rastlinskem sestoju, kjer poleg obmorskega ločja uspevajo številne zanimive slanoljubne rastline. Med njimi po redkosti izstopata obmorski lan in klasnata tavžentroža, ki ju v Sloveniji najdemo samo na tem mestu.

Slani travnik na Svetem Nikolaju  je vključen v ekološko omrežje Natura 2000, saj predstavlja v evropskem merilu ogrožen tip življenjskega prostora.

Zavod že skoraj desetletje ureja območje slanega travnika. Na temu območju so leta 2006 postavili leseno pešpot, ki omogoča ogled območja, ne da bi se travnik poškodoval.

Foto: Aleš Marsič

Več let zapored izvajajo tudi akcije odstranjevanja zarasti na travniku – tako ročno, s škarjami, kot strojno – košnja in mulčenje. Najbolj primeren čas za te aktivnosti je zimski čas, ko narava počiva. Tako pri odstranjevanju netravniških vrst (robida, poganjki dreves in grmovnic), ne poškodujemo redkih slanoljubnih rastlinah.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava