Skip to main content

Načrtujejo Natura 2000 plačila za kmete

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predstavilo predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027, ki naj bi uvedel tudi plačila Natura 2000. 

Na izbranih območij Nature 2000 so predvidena Natura 2000 plačila, vezana so glede na omejitve, ki presegajo ustrezne standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje iz pogojenosti ter pogoje za vzdrževanje kmetijske površine v stanju, primernem za pašo ali pridelavo brez pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo običajnih kmetijskih metod in strojev. Urejajo se tudi neproizvodne naložbe (naložbe v ureditev mejic, suhozidov, napajališč, zaščite živali na paši, ureditev travniških sadovnjakov in ekstenzivnih planinskih pašnikov). Obvezna pa bosta usposabljanje in svetovanje, ki bosta eden izmed pogojev, ki jih bodo mogli upravičenci izpolnjevati. Več o predstavitvi.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava