Skip to main content

Največje rečno biosferno območje v Evropi

Območje Mure, Drave in Donave v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem in v Srbiji je prvo pet-državno biosferno območje na svetu. To območje je med največjimi ohranjenimi aluvialnimi kompleksi v Evropi in obsega več kot 700 kilometrov prosto tekočih rek z izjemno naravo in kulturno dediščino Evrope in sveta.

Mednarodni koordinacijski svet Unescovega programa Človek in biosfera (UNESCO MAB-ICC) je razglasilo biosferno območje Mure, Drave in Donave v petih državah ob svoji 50-letnici delovanja, ki jo obeležujejo letos. Čezmejno biosferno območja je bogato z redkimi habitati, kot so veliki poplavni gozdovi, rečne struge z naravnimi strmimi peščenimi in gramoznimi brežinami, stranski rečni rokavi in mrtvice ter zaledja s tradicionalno kulturno krajino. V njih živi največja populacija orlov belorepcev v Evropi, tam so gnezdišča številnih ogroženih vrst ptic, kot so breguljke, male čigre in črne štorklje, prav tako so tam bivališča bobrov in vider ter številnih v evropskem merilu redkih rib, kot je jeseter. Ta pokrajina je naša skupna priložnost za nadaljevanje trajnostnega in sonaravnega razvoja, ki bo skladen tudi z načeli ohranjanja narave in kulturne dediščine ter bo temeljil na aktivnem sodelovanju lokalnega prebivalstva.

Več informacij najdete tukaj

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava