Skip to main content

Nov predpis o označevanju območij Nature 2000

Minister za okolje in prostor je izdal pravilnik, ki določa način označevanja zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000. Za območja Natura 2000  postavitev oznak ni obvezna. 

Pravilnik določa vrste znakov, obvezne vsebine in značilnosti znakov ter način njihove postavitve. Pravilnik se smiselno uporablja tudi glede virtualnih označitev območij.

Pravilnik  je namenjen zlasti upravljavcem naravnih vrednot in zavarovanih območij, katerih naloga je, da informirajo obiskovalca, da vstopa na naravovarstveno pomembno območje, da obiskovalce informira o pomenu in vrednotah narave, pa tudi o želenem načinu obnašanja na teh območjih.

Ob pregledu stanja v naravi na področju označevanja naravnih vrednot in drugih naravovarstveno pomembnih območji se je izkazalo, da so ponekod označitve v nasprotju z določbami veljavnega Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list. RS, št. 117/02, 53/05). Hkrati se je pokazalo, da je bil pravilnik iz leta 2002 preveč omejujoč in ni dovoljeval vseh izkazanih potreb po označevanju na terenu.

Pri pripravi novega pravilnika je ministrstvo sledilo stanju v prostoru in spremembi pravilnika naravnali tako, da je dopuščeno več barvnih in konstrukcijskih variant oblikovanja znakov, pa vendar da se ob tem dosega prepoznavnost označevanja najvrednejših območij narave na ravni Slovenije. Enotno podobo znakov tako oblikuje dosledna uporaba in položaj naravovarstvenega simbola ohranjanja narave - pentlja, predpisana barvna sklala, pisava ter velikost in sestavljivost znakov.

V pripravi je tudi priročnik za izvajanje pravilnika.

Prikaz oznake območja Natura 2000

Informativni znak za označbo območja Nature 2000 (Vir: MOP)

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava