Skip to main content

Nov projekt na Kraškem robu

Kot odgovor na vse pogosteje pojavljajoče se konflikte med stalnim prebivalstvom in občasnimi obiskovalci, ki to izjemno naravno območje množično obiskujejo v rekreativne namene, so pripravili projekt LIKE. Njegov namen je prav zmanjšanje pritiskov teh rekreativnih dejavnosti na izredno biotsko pestrost preko vzpostavitve mehanizmov trajnostnega čezmejnega upravljanja z območjem kraškega roba.

Kraški rob je območje Natura 2000, zato bo Zavod RS za varstvo narave izdelal skupne smernice za upravljanje projektnega območja.

 

 

                                                                                                                                                                                    Foto: Breda Ogorelec

Vodilno vlogo je prevzela Istarska županija partnerji oz. pridruženi k projektu pa so Zavod RS za varstvo narave, Univerza na Primorskem, DOPPS, Mestna občina Koper, hrvaška naravovarstvena organizacija Javna ustanova Natura Histrica (JUNH), Prirodoslovni muzej Rijeka, BIOM, zavarovano območje Učka in Podeželsko kmetijska - turistična Zadruga Bržanija.

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška in se je začel 1. septembra 2017, traja do konca februarja 2020.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava