Skip to main content

Nova publikacija o upravljanju gozdov v območjih Nature 2000

Izšel je povzetek prispevkov mednarodne delavnice, ki je potekala od 2. do 4. oktobra 2006 v Kočevju in na Mašunu ter v okoliških gozdovih, ki so v sklopu območij Natura 2000.

 

Publikacija z naslovom Multifunctional forest management in Natura 2000 sites  je v celoti v angleščini, obravnava pa:

  • splošno informacijo o območjih Natura 2000 v Sloveniji,
  • izhodišča za ocenjevanje ugodnega stanja ohranjenosti gozdov na Bavarskem in v Sloveniji, vključno s primeri za izbrane vrste ptic, z genetskimi temelji in s strukturnimi značilnostmi pragozdov,
  • prilagajanje gozdarskega načrtovanja ciljem Natura 2000 območij s primeri iz Slovenije, Avstrije in Bavarske,
  • rezultate delavnice s predlogi za aktivnosti v prihodnosti

Bogato ilustrirana publikacija obsega 44 strani, uredil jo je Aleksander Golob. Izdal jo je Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Zavodom RS za varstvo narave, Bavarskim zavodom za gozdove in gozdarstvo in Avstrijskim raziskovalnim in izobraževalnim centrom za gozdove, naravne nevarnosti in krajino.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava