Skip to main content

Nova učna pot na Goričkem: Pot čuka in puščavnika

V dolini Ledave na območju občine Rogašovci je zaživela nova učna pot – Pot čuka in puščavnika. Na interaktiven način s pojasnjevalnimi tablami, skicami in modeli vabi obiskovalce k opazovanju in raziskovanju živega sveta na Goričkem. Na poti podrobneje spoznamo hrošča puščavnika in velikega skovika, ki ga na Goričkem imenujejo čuk. Pot lahko obiskovalci prehodimo sami ali v spremstvu vodnika po dogovoru z Javnim zavodom Krajinski park Goričko.

Pot čuka in puščavnika v Nuskovi je prva od treh tematskih poti, ki so bile zasnovane v projektu Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem (Gorička krajina). Poleg izvajanja varstvenih ukrepov na terenu za ohranjanje ali izboljšanje vrst in habitatnih tipov Nature 2000 je cilj projekta z vodenjem v naravi ozaveščati obiskovalce o biotski raznovrstnosti Goričkega in jih seznanjati z življenjskim prostorom in razvojnim krogom evropsko pomembnih vrst. Projekt izvaja Javni zavod Krajinski park Goričko s partnerji.

Na slavnostni otvoritvi poti sta udeležence nagovorila župan Edvard Mihalič in direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko Stanislava Dešnik. Prvi so si Pot čuka in puščavnika ogledali učenci Osnovne šole Sveti Jurij pod vodstvom Gregorja Domanjka, ki je bil vodja projekta Gorička krajina.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava