Skip to main content

Nove infografike o Naturi 2000 v Sloveniji

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji smo v sklopu akcije spletnih komunikacijskih aktivnosti pripravili štiri infografike, ki predstavljajo Naturo 2000, gozdove v Naturi 2000 ter živalski in rastlinski svet Nature 2000 v Sloveniji.

Zakaj infografike?

Infografike ali informacijske grafike so komunikacijska orodja, s katerimi predstavljamo podatke enostavno in celovito. Vsaka infografika ima tri ključne sestavine: grafično oblikovanje, podatke in interpretacijo podatkov. Različne oblike predstavitve podatkov uporabljamo praktično vsak dan v znanosti, poslovnem svetu in izobraževanju. 

V klasičnih medijih se infografike stalno pojavljajo pri napovedi vremena in predstavitvah trendov na različnih področjih družbe. Z vse bolj razširjeno uporabo spleta in družabnih omrežij so infografike postale vse bolj priljubljeno komunikacijsko orodje za celovito in enostavno predstavitev podatkov. Pri oblikovanju infografik je zelo razširjena uporaba tako imenovanega podolgovatega formata, kar je koristno predvsem za uporabnike mobilnih telefonov, da enostavneje pregledujejo vsebino na manjših ekranih.

Infografike Živim z Naturo 2000

Skladno z načrtom izvajanja projekta LIFE-IP NATURA.SI smo v Zavodu Štirna pripravili štiri infografike o Naturi 2000 v Sloveniji. V prvi infografiki so predstavljene splošne informacije o Naturi 2000 v EU in Sloveniji, v drugi pa predstavljamo gozdove Nature 2000, ki v Sloveniji predstavljajo največji, skoraj tričetrtinski delež Nature 2000. V tretji in četrti infografiki predstavljamo izbrane manj znane živalske in rastlinske vrste Nature 2000 v Sloveniji. Živalski in rastlinski svet Nature 2000 vključuje 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst (vrste Nature 2000), ki jih glede na aktualnost in projektne aktivnosti vključujemo v različne komunikacijske aktivnosti, del jih predstavljamo tudi v novih infografikah.

•    Infografika Natura 2000 v Sloveniji

•    Infografika Gozdovi Nature 2000 v Sloveniji 

•    Živalske vrste Nature 2000 v Sloveniji 

•    Rastlinske vrste Nature 2000 v Sloveniji 

Seznam virov podatkov infografik 
 

triprsti detel na deblu

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava