Skip to main content

Novosti v kmetijsko-okoljskih ukrepih

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, je objavilo vabilo k vstopu v kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP).

Letos so uvedli več novosti:

  • Pri operaciji Ohranjanje habitatov strmih travnikov se dovoli tudi jesenska paša (po 15. 8.).
  • Pri operacijah Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov in Steljniki se je črtal pogoj, da je v te operacije treba vključiti najmanj 20 % površin trajnega travinja znotraj zadevnih območij, prav tako upravičencem, ki so vključeni samo v te operacije ni treba imeti izdelanih analiz tal in gnojilnih načrtov. Spremenila se je tudi velikost GERK za zahtevo, ki se nanaša na nepokošen pas (iz 1 ha se je zmanjšala na 0,3 ha).
  • Pri operaciji Posebni traviščni habitati je določenih več datumov, ko je prepovedana košnja/paša glede na posamezna območja Slovenije.
  • Pri operaciji Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri so dodane nove možnosti varovanja črede pred napadi zveri, možen je vstop v zahtevo Varovanje črede ob prisotnosti pastirja.

Več: Program razvoja podeželja - Vstop v ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in dobrobit živali (DŽ) iz PRP 2014-2020 v letu 2016 - sporočilo za javnost

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava